default_mobilelogo

Święto Objawienia i Chrztu Pańskiego w ormiańskokatolickiej parafii Centralnej w Warszawie, obchodziliśmy w niedzielę 7 stycznia 2018 r.

Zgromadziło się tego dnia w naszej kaplicy, bardzo dużo stałych wiernych i gości. Mszę zaszczycili swoją obecnością m.in. ambasador Republiki Armenii w Polsce JE Edgar Ghazayan i ambasador Polski w Armenii do 2017 r., pan Jerzy Marek Nowakowski z małżonką. Było wielu stałych uczestników naszych mszy, ale pojawiło się też sporo nowych osób. Np. pani o korzeniach ormiańskich, z rodziny Manugiewiczów, przyznała, że gości u nas po raz pierwszy i zapewne nie ostatni. Uczestniczyli we mszy również harcerze z drużyny 19 WDW „Ekspedycja”, z Hufca ZHP Warszawa-Wola, z którymi zaprzyjaźniliśmy się przy okazji rozprowadzania planu „Ormiańskich Starych Powązek”. Harcerze na mszę przynieśli światełko betlejemskie.

Gościem specjalnym był ksiądz prałat Henryk Błaszczyk, który wygłosił bardzo ciekawą homilię. Przypomniał, że ewangelia czytana dzisiaj jest trochę odmienna od tej czytanej w kościołach łacińskich. Jest bardziej wschodnia, odpowiadająca kulturze wschodniej. Narodzenie Jezusa Chrystusa, to spełnienie zapowiedzi mesjańskiej. Nawiązał do bardzo starej kultury państw wschodu, z których do Betlejem, również miasta kultury wschodniej, przybywają mędrcy niosący bogatą mądrość opartą na filozofii i nauce. Uświadomił nam, że dzisiaj w swoim egocentryzmie zapominamy o tym, że w tamtym czasie na naszych ziemiach tworzyły się dopiero struktury plemienne, a tam świat zbudowany był na nauce, mędrcy podążali do Betlejem z wiedzą zaczerpniętą z ksiąg, podążali za światłością, która prowadzi nas do wieczności. Mędrcy udając się do Heroda, pana tej ziemi, budzą w nim strach przed utratą ziemskiej władzy. Najważniejsze jednak jest to, że rodzi się nowy mesjasz, który przejdzie przez ziemię czyniąc dobro i tworząc nowy model władzy, dbającej o swych poddanych. Powinniśmy odrzucić to co pięknie wygląda, a zobaczyć w narodzeniu, życiu i śmierci Chrystusa, odkupienie od śmierci dla życia wiecznego.

 

Później ks. Naumowicz poprosił o kilka słów JE Ambasadora Ghazaryana, który pozdrowił wszystkich rodaków i złożył życzenia z okazji święta i na nadchodzący rok.

Pod koniec mszy ks. Józef zaprosił obecnych Harcerzy do przekazanie światełka betlejemskiego, a drużynowa p. Aleksandra Lis odczytała specjalny apel.

Następnie czterech ojców chrzestnych, którymi byli panowie: Łukasz i Jan Abgarowicze, Marek Wożniczko i Armen Artwich, stanęło z białymi i czerwonymi wstążkami wokół misy z wodą i nastąpił obrzęd jej poświęcenia, poprzedzony odczytaniem ewangelii i specjalnej na tę uroczystość, modlitwy do św. Bazylego.

Ks. Naumowicz odczytał dekret w którym ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, z uwagi na poważne problemy zdrowotne, został zwolniony z posługi, przetłumaczył nam również z łaciny, dokument uprawniający go do posługi w obrządku ormiańskokatolickim. Kubie Kopczyńskiemu ks. Józef podziękował za przygotowanie i prowadzenie chóru. Jakubowi Szyszce podziękował za stałą obecność na naszych mszach, i pożegnał przed jego wyjazdem do Jordanii.

My dziękowaliśmy ks. Józefowi za opiekę i zaangażowanie w organizację życia parafialnego.

Wszystkich obdarzyliśmy brawami, które jak stwierdził ksiądz, z takich okazji są w kościele dozwolone.

Na zakończenie mszy odśpiewaliśmy wszyscy ormiańską kolędę.

Wierni po mszy przeszli na spotkanie i poczęstunek przygotowany przez stałych parafian.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

   

   

   

 

 

3 grudnia, to dla parafii centralnej p.w. św. Grzegorza z Nareku, kolejna msza w kaplicy przy ulicy Łazienkowskiej. Nasza wspólnota bardzo licznie stawiła się na tę 3. Niedzielę Pięśdziesiątnicy przed narodzeniem Chrystusa. Ksiądz prof. Józef Naumowicz przypomniał przesłanie kolejnych ormiańskich niedziel tego okresu.
W swoim kazaniu nawiązał do Ewangelii wg św. Łukasza, w której Chrystus uprzedza nas, że różne nieszczęścia, które się wydarzają, często są dziełem zbiegów okoliczności i przypadku, jednak nawołuje nas do nawrócenia abyśmy nie grzeszyli i nie narazili na zagładę. Chrystus jak dobry ogrodnik, nie odrzuca nas, ale daje nam szansę na poprawę, tak jak ogrodnik w przypowieści, chroni drzewo figowca przed wycięciem, dając mu szansę na wydanie owoców. Ksiądz Józef wspomniał również o różnicach, w obchodach świąt Bożego Narodzenia w Polsce i Armenii, gdzie w przewadze jest kościół apostolski.
Poprosił naszych trzech ormiańskich alumnów o świadectwa, jak te świąteczne dni wyglądają w Armenii. Tam święta, to okres normalnej pracy, dopiero wszystkie uroczystości rozpoczynają się 6 stycznia, świętem Chrztu i Objawienia Pańskiego. W tę niedzielę, w kaplicy pojawiły się pierwsze elementy naszego ormiańskiego wystroju - mamy już zamontowaną kotarę i powrócił chaczkar namalowany na jedwabiu przez Basię Bielecką-Woźniczko.
Po mszy jak zwykle było spotkanie przy kawie i herbacie.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

   

 

 

 


Pogrzeb Św. Odilona
Malowidło na północnej ścianie nawy Katedry Ormiańskiej we Lwowie, Jan Henryk Rosen, 1927

5 listopada wierni parafii Centralnej spotkali się na mszy św. w nowym miejscu. Nasz duchowy opiekun, ks. prof. Józef Naumowicz odprawił dla nas pierwszą mszę w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, która należy do wspólnoty Rodziny Rodzin, a mieści się w kompleksie przy ul. Łazienkowskiej 14.

W trakcie swojej homilii ksiądz Naumowicz nawiązał do oktawy dni Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Wspomniał osobę św. Odilona i wizerunek jego pogrzebu przedstawiony przez Jana Henryka Rosena w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Odilon z Cluny, francuski benedyktyn, w 998 roku ustanowił dzień modłów za dusze zmarłych - dał tym początek obchodzenia „Zaduszek", dnia przypominającego o modlitwie o oczyszczenie dla dusz naszych zmarłych. Ksiądz również zapoznał nas z historią naszej nowej siedziby, która - miejmy nadzieję - przyjmie nas na dłużej.

Z czasem może wprowadzimy tu ormiańskie elementy wystroju, na chwilę obecną mamy zezwolenie na zawieszenie naszej kotary. Kaplica Rodziny Rodzin z dodatkowymi pomieszczeniami, przylega do kościoła Matki Boskiej Jerozolimskiej należącego do Monastycznej Wspólnoty Jerozolimskiej.

Do mszy posługiwali jak zawsze Kuba Kopczyński i ormiańscy alumni, wydajnie wspomagając nasz chór swoim śpiewem.

Po mszy św. tradycyjnie spotkaliśmy się przy kawie i herbacie, w specjalnie do takich spotkań przeznaczonym miejscu.

tekst i zdjęcie: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

     

Msza św. w parafii centralnej p.w. św. Grzegorza z Nareku, celebrowana była przez ks. prof. Józefa Naumowicza w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego, przy kościele oo. Dominikanów przy ul. Freta w Warszawie. Była to druga z kolei i ostatnia w tym miejscu. W swojej homilii ksiądz nawiązał do związków Ormian z zakonem Dominikanów, tych najdawniejszych, powojennych i aktualnych. Dziękował za pomoc i udostępnienie nam tej kaplicy w sytuacji bardzo dla nas przykrej.

Następną mszę św. ksiądz Józef Naumowicz zapowiedział na początek listopada, w nowym miejscu, będzie to kaplica przy kościele Wspólnot Jerozolimskich przy ul. Łazienkowskiej.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

     

Jak przed wiekami, warszawscy Ormianie znowu znaleźli wsparcie duszpasterskie u oo. Dominikanów, którzy „przygarnęli” naszą wspólnotę w swoich murach. Tymczasowo udostępniono nam kaplicę Duszpasterstwa Akademickiego, bardzo piękne zabytkowe wnętrze, z ołtarzem w postaci renesansowego portalu z umieszczonym tam krucyfiksemMiejsce wszystkich urzekło.

W słowie do wiernych ks. Józef Naumowicz, który sprawował tę Mszę św., nawiązał do historii związków Ormian z Warszawą i zakonem Dominikanów. Przypomniał o początkach duszpasterstwa ormiańskiego w XVII-wiecznej Warszawie. Pierwszymi z warszawskich kościołów, w których celebrowano liturgię Ormian, był kościół św. Marcina przy ul. Piwnej, następnie w kolegiata św. Jana Chrzciciela. Przylgnęli również Ormianie w tamtych czasach do dominikańskiego kościoła św. Jacka, czego dowodem są pośmiertne epitafia rodziny Minasowiczów, aktualnie jedno, zachowane po II wojnie światowej. Drugie, zniszczone działaniami wojennymi, staraniem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich właśnie jest odtwarzane.

Msza sprawowana była w intencji powrotu do zdrowia ks. Tadeusza Isakowicza, który jak sam napisał na swojej stronie, drugą połowę meczu Polska-Armenia spędził już na sali operacyjnej.

Księże Tadeuszu, wszyscy warszawscy parafianie życzą Księdzu szybkiego powrotu do zdrowia!

Po mszy spotkaliśmy się przy kawie i herbacie w luksusowych warunkach goszcząc w sali spotkań duszpasterstwa akademickiego. Jan Abgarowicz przekazywał nam świeże wrażenia z pobytu w Armenii, gdzie towarzyszył naszej delegacji rządowej z wiceministrem kultury p. Selinem na czele.

Następna msza św., jeszcze w tym samym miejscu, 22 października. Jakie losy nas czekają dalej, czas pokaże.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk