default_mobilelogo

Niedzielną mszę św. ormiańskokatolicką, w parafii centralnej w dniu 23 kwietnia, sprawował ks. prof. Józef Naumowicz.
Naszą świątynię swoją obecnością zaszczycił ambasador Republiki Armenii JE Edgar Ghazaryan.
W słowie do wiernych, ks. Józef odniósł się do nazwy dzisiejszej niedzieli w obrządku ormiańskim - zwanej Niedzielą Nową, lub Niedzielą Nowego Życia, w ewangelii wg św. Jana nawiązuje się do stworzenia świata, odrodzenia przez Zmartwychwstanie Chrystusa. Tłumaczył również znaczenie stałego odnawiania, które dzięki Bożemu Miłosierdziu, poprzez sakramenty pokuty i eucharystii, pozwala na stałe powracanie do Boga. Ksiądz Naumowicz przypomniał o przypadającej jutro - 24 kwietnia - 102. rocznicy Ludobójstwa Ormian.
W Apostolskim Kościele Ormiańskim, który uznał za świętych wszystkie ofiary ludobójstwa, od dwóch lat rocznica ta zmieniła swój charakter wyłącznie żałobny i przekształciła się we "Wspomnienie świętych męczenników, którzy ponieśli męczeńską śmierć za wiarę i ojczyznę podczas ludobójstwa Ormian".
Ksiądz wspominał księży ormiańskich, którzy ponieśli wówczas śmierć w obronie wiary chrześcijańskiej, a niektórzy dzięki zachowanym świadectwom zostali beatyfikowani, jak np. arcybiskup ormiańskokatolicki bł. Ignacy Maloyan.
Ksiądz zaprosił na kolejne msze św. w maju. Oczywiście nie obyło się bez tradycyjnej herbaty i słodyczy.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

 

 

Zapraszam na niedzielną liturgię ormiańską

w Warszawie 23 kwietnia o godz. 11.00

(kaplica św. Barbary przy kościele, ul. Wspólna 67),

podczas której będziemy modlić się za wstawiennictwem „Świętych Męczenników,

którzy ponieśli męczeńską śmierć za wiarę i ojczyznę podczas ludobójstwa Ormian”

Z modlitwą – ks. Józef

Wyjątkowo uroczysta była niedziela palmowa w parafii centralnej p.w. św. Grzegorza z Nareku.
Naszą parafię, na zaproszenie ks. prof. Józefa Naumowicza, odwiedził ksiądz Narek Mnoyan - duchowny ormiańskokatolicki z Armenii. Przyjechał z trzema młodzieńcami, którzy od miesiąca przebywają w Polsce i sposobią się do posługi kapłańskiej. Chór wspomagała gościnnie swoim świetnym sopranem Ormianka z Klebarka – Teresa Karapertyan.
Msza rozpoczęła się obrzędem przed drzwiami kościoła, w którym kapłan w modlitewnym śpiewie prosi kantora znajdującego się w kościele, o otworzenie drzwi i wpuszczenie wiernych do środka.
Zapewnia, iż wszyscy wierni są oczyszczeni z grzechów sakramentem pokuty i zasługują na miłosierdzie i przejście przez bramę Pańską.
Ks. Narek swoją homilię rozpoczął od wyjaśnienie, iż największy kłopot miał nie z tym, co do nas powiedzieć, lecz jak i w jakim języku. Po konsultacji z ks. Naumowiczemi postanowił skorzystać z języka rosyjskiego. Myślą przewodnią były słowa dzisiejszej ewangelii wg św. Mateusza, mówiącej o wjeździe Jezusa do Jerozolimy na osiołku. Jezus nie wjeżdżał do Jerozolimy jako król czy władca, a był tak postrzegany przez swoich wyznawców, był Panem wszystkiego i Synem Bożym a wjeżdżał jako skromny człowiek na osiołku. Tłum witał Go jak króla, Mesjasza z rodu Dawida, który przynosi zbawienie. Dzieci w świątyni wołały Hosanna co oznaczało „zbaw nas”.
W dalszej części dzisiejszej liturgii było święcenie palm na sposób ormiański, czyli jeden z ministrantów podszedł do ołtarza z naręczem naszych palemek i zostały one zbiorowo poświęcone.
Na koniec mszy odbyła się specjalna modlitwa – na cztery strony świata. Księża z liśćmi palmy w rękach i przed niesionym krzyżem odmawiali modlitwę odwracając się cztery razy symbolicznie w każdą stronę świata.
Jeszcze jedną istotną zmianą w stosunku do ostatnich mszy Wielkiego Postu było odsłonięcie zasłony i sprawowanie liturgii na oczach wiernych.
Po zakończeniu mszy tradycyjnie spotkaliśmy się nie tylko przy herbacie, ale między innymi przy wspaniałych tołmach w liściach morwy, tradycyjnie przygotowanych przez niezawodną panią Violę.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

Obrzęd Otwarcia Drzwi;   film.:  Rafał Maria Popowski

    

  

   

   


26 marca, ks. prof. Józef Naumowicz, sprawował kolejną mszę św. Wielkiego Postu w parafii centralnej p.w. św. Grzegorza Oświeciciela.

W słowie do zgromadzonych wiernych, przypomniał o trzech filarach Wielkiego Postu, czyli o modlitwie, poście i jałmużnie. Nawet jeżeli mamy problem ze skupieniu się na modlitwie, to powinniśmy mimo wszystko, wytrwale modlić się, bo to przybliża nas do Pana Boga. Wskazanym jest, aby do modlitwy dołączyć pewne wyrzeczenia. Ks. J. Naumowicz nawiązał również do postawy celnika z ewangelii św. Łukasza, który nie czuł się godnym wznieść oczu do nieba, ale gorliwie się modlił przepraszając Pana Boga za wszystkie swe przewinienia.

Msza zgodnie z wielkopostną tradycją, sprawowana była za zasłoną. Po jej zakończeniu zrobiliśmy wspólne zdjęcie członków chóru z okazji trzyletniej jego działalności, a potem odbyło się spotkanie przy herbacie i słodyczach.

Maria Ohanowicz-TarasiukZapraszam na Mszę świętą ormiańskokatolicką

w NIEDZIELĘ 26 lutego 2017 r. o g. 11.00.

(ta niedziela w rycie ormiańskim jest traktowana jako pierwsza niedziela Wielkiego Postu.
Ormiański Wielki Post trwa 40 dni i kończy się w piątek przed Niedzielą Palmową).

Następne msze św. są przewidziane w niedziele:
12 marca 2017 r.
9 kwietnia 2017 r. (Niedziela Palmowa ma specjalny ryt otwarcia drzwi)
14 maja 2017 r.
4 czerwca 2017 r.

kaplica św. Barbary, ul. Wspólna 67, Warszawa.

Z Panem Bogiem,
ks. Józef Naumowicz, duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku


Աղոթքով՝
Հայր Հովսեփ Նաումովիչ
հոգեւոր հովիւ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

Սբ. պատարագների եւ արարողությունների մասին տեղեկությունները կարելի է նաեւ գտնել Լեհաստանում Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցու Առաջնորդարանի կայքէջում՝
www.ordynariat.ormianie.pl

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej