default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2020        
WRZESIEŃ
       
     22 WRZEŚNIA, WTOREK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 6, 20-23
     21 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 5, 1-5 Ew. Łk 21, 12-19
    20 WRZEŚNIA, NIEDZIELA 2 Kor 10, 18 – 11, 10 Ew. Mk 10, 1-12
   » 19 WRZEŚNIA, SOBOTA 1 Tym 6, 13-16 Ew. Jana 7, 37-52
     18 WRZEŚNIA, PIĄTEK Flp 2, 5-11 Ew. Jana 19, 16-22
     17 WRZEŚNIA, CZWARTEK Hbr 12, 18-27 Ew. Mt 21, 12-17
    16 WRZEŚNIA, ŚRODA Hbr 9, 11-15 Ew. Mt 16, 13-19
      15 WRZEŚNIA, WTOREK Hbr 3, 1-6 Jana 2, 12-22
    14 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 2, 6-10 Ew. Jana 3, 22-36
    13 WRZEŚNIA, NIEDZIELA Ga 6, 14-18 Ew. Jana 3, 13-21
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ