default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum

 

 2020        
LISTOPAD
       
    30 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 3, 18 – 4, 6 Ew. Łk 21, 12-19
    29 LISTOPADA, NIEDZIELA 1 Tes 4, 1-13 Ew. Łk 13, 1-9
    28 LISTOPADA, SOBOTA Dz 1, 12-14 Ew. Mk 6, 7-13
    27 LISTOPADA, PIĄTEK 1 Tes 2, 17 – 3,2 Ew. Łk 12, 49-59
    26 LISTOPADA, CZWARTEK Flp 4, 1-7 Ew. Łk 9, 1-6
    » 25 LISTOPADA, ŚRODA 1 Tes 2, 1-12 Ew. Łk 12, 41-48
    24 LISTOPADA, WTOREK 2 Kor 2, 14-17 Ew. Łk 6, 13-20
    23 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 8, 1-3
    22 LISTOPADA, NIEDZIELA 1 Tes 1, 1-10 Ew. Łk 12, 13-31
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ