default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2019        
GRUDZIEŃ        
    17 GRUDNIA, WTOREK 2 Tym 3, 10-15 Ew. Łk, 12, 32-40
    16 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 4, 9-16 Ew. Mk 9, 29-36
    15 GRUDNIA, NIEDZIELA Hbr 1, 1-14 Ew. Łk 17, 1-10
    14 GRUDNIA, SOBOTA Hbr 13, 17-21 Ew. Jana 9, 39 – 10, 10
     13 GRUDNIA, PIĄTEK 2 Tes 3, 1-18 Ew. Łk 15, 1-7
    12 GRUDNIA, CZWARTEK Rz 5, 1-5 Ew. Mt 5, 1-12
    11 GRUDNIA, ŚRODA 2 Tes 2, 1-16 Ew. Łk 14, 25-33
    10 GRUDNIA, WTOREK Flp 1, 27 – 2, 4 Ew. Mt 10, 37-42
   » 9 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK Ga 3, 24-29 Ew. Łk, 39-56
    8 GRUDNIA, NIEDZIELA 2 Tes 1, 1-12 Ew. 14, 12-24
    7 GRUDNIA, SOBOTA 2 Tym 3, 10-15 Ew. Jana 10, 11-16
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ