default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2019        
KWIECIEŃ        
    23 KWIETNIA, WTOREK Dz 2, 42 – 3, 21 Ew. Łk 24, 13-35
    22 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Dz 2, 22-41 Ew. Łk 24, 1-12
    » 21 KWIETNIA, NIEDZIELA Dz 1, 15-26 Ew. Mk 16, 2-8
WIELKI

TYDZIEŃ
  20 KWIETNIA, SOBOTA 1 Kor 15, 1-11 Ew. Mt 28, 1-20
  19 KWIETNIA, PIĄTEK WIELKI PIĄTEK
  18 KWIETNIA, CZWARTEK 1 Kor 11, 23-32 Ew. Mt 26, 17-30
  17 KWIETNIA, ŚRODA Dz 1, 15-20 Ew. Mt 26, 3-16
  16 KWIETNIA, WTOREK Rz 5, 6-11 Ew. Mt 25, 1-13
  15 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Flp 2, 5-11 Ew. Mt 20, 17-28
    14 KWIETNIA, NIEDZIELA Flp 4, 4-7 Ew. Mt 21, 1-17
    13 KWIETNIA, SOBOTA 1 Tes 4, 12-17 Ew. Jana 11, 55 – 12, 11
    12 KWIETNIA, PIĄTEK Ga 6, 14-18      Ew. Jana 19, 25-27
     11 KWIETNIA, CZWARTEK 1 J 3, 18-24 Ew. Jana 5, 1-18
    10 KWIETNIA, ŚRODA 1 J 3, 11-17 Ew. Łk 11, 31-42
    9 KWIETNIA, WTOREK 1 J 3, 2-10 Ew. Łk 11, 14-23
    8 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK 1 J 2, 26 – 3, 1 Ew. Łk 7, 12-17
     7 KWIETNIA, NIEDZIELA Kor 2, 8-23 Ew. Mt 22, 34 – 23, 12
    6 KWIETNIA, SOBOTA Flp 1, 12-21 Ew. Mt 16, 24-28
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ