default_mobilelogo
Ew. Mk 3, 20-30
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2021        
WRZESIEŃ        
    30 WRZEŚNIA, CZWARTEK Rz 8, 18-26 Ew. Jana 16, 1-5
    29 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 12, 10-18 Ew. Mk 10, 35-45
    28 WRZEŚNIA, WTOREK 2 Tym 3, 10-15 Ew. Mt 5, 1-12
    27 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK Hbr 12, 1-7 Ew. Łk 13, 22-30
    26 WRZEŚNIA, NIEDZIELA Ga 6, 14-18 Ew. Mt 24, 30-35
    25 WRZEŚNIA, SOBOTA 2 Kor 1, 3-7 Ew. Łk 12, 2-9
    24 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 11, 30 – 12, 9 Ew. Mk 10, 28-34
    23 WRZEŚNIA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 10, 11-16
    22 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 11, 10-29 Ew. Mk 10, 17-27
    21 WRZEŚNIA, WTOREK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 6, 20-23
    20 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 5, 1-5 Ew. Łk 21, 12-19
    19 WRZEŚNIA, NIEDZIELA 2 Kor 10, 18 – 11, 10 Ew. Mk 10, 1-12
    18 WRZEŚNIA, SOBOTA 1 Tym 6, 13-16 Ew. Jana 7, 37-52
    17 WRZEŚNIA, PIĄTEK Flp 2, 5-11 Ew. Jana 19, 16-22
   » 16 WRZEŚNIA, CZWARTEK Hbr 12, 18-27 Ew. Mt 21, 12-17
    15 WRZEŚNIA, ŚRODA Hbr 9, 11-15 Ew. Mt 16, 13-19
      ARCHIWUM CZYTAŃ