default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
WIELKI PIĄTEKWIELKI
 2018        
MARZEC        
WIELKI
TYDZIEŃ
  31 MARCA, SOBOTA 1 Kor 15, 1-11 Ew. Mt 28, 1-20
  30 MARCA, PIĄTEK WIELKI PIĄTEK
  29 MARCA, CZWARTEK 1 Kor 11, 23-32 Ew. Mt 26, 17-30
  28 MARCA, ŚRODA Dz 1, 15-20 Ew. Mt 26, 3-16
  27 MARCA, WTOREK Rz 5, 6-11 Ew. Mt 25, 1-13
  26 MARCA, PONIEDZIAŁEK Flp 2, 5-11    Ew. Mt 20, 17-28
    25 MARCA, NIEDZIELA Flp 4, 4-7 Ew. Mt 21, 1-17
    24 MARCA, SOBOTA 1 Tes 4, 12-17 Ew. Jana 11, 55 – 12, 11
    23 MARCA, PIĄTEK Ga 6, 14-18 Ew. Jana 19, 25-27
    22 MARCA, CZWARTEK 1 J 3, 18-24 Ew. Jana 5, 1-18
    21 MARCA, ŚRODA 1 J 3, 11-17 Ew. Łk 11, 31-42
    20 MARCA, WTOREK 1 J 3, 2-10 Ew. Łk 11, 14-23
    19 MARCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 2, 26 - 3, 1   Ew. Łk 7, 12-17
   » 18 MARCA, NIEDZIELA Kor 2, 8-23 Ew. Mt 22, 34 – 23, 12
    17 MARCA, SOBOTA Flp 1, 12-21 Ew. Mt 16, 24-28
    16 MARCA, PIĄTEK 11 J 2, 18-25 Ew. Łk 10, 25-37
    15 MARCA, CZWARTEK 1 J 2, 7-17 Ew. Łk 5, 1-11
    14 MARCA, ŚRODA 1 J 2, 1-6 Ew. Mk 10, 28-31
    13 MARCA, WTOREK 1 J 1, 1-10 Ew. Mk 10, 46-52
    12 MARCA, PONIEDZIAŁEK 2 P 3, 10-18    Ew. Mk 8, 22-26
    11 MARCA, NIEDZIELA Flp 3, 1-14 Ew. Łk 18, 1-14
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ