default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2018        
GRUDZIEŃ        
    18 GRUDNIA, WTOREK Hbr 3,12 – 4,10 Ew. Łk 18, 1-8
    17 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 1-10 Ew. Łk 9, 1-6
    16 GRUDNIA, NIEDZIELA Hbr 2, 1-10 Ew. Łk 17, 11-19
    15 GRUDNIA, SOBOTA Hbr 12, 1-7 Ew. Mt 10, 26-36
   » 14 GRUDNIA, PIĄTEK 1 Kor 4, 9-16 Ew. Mk 9, 29-36
    13 GRUDNIA, CZWARTEK Hbr 1, 1-14       Ew. Łk 17, 1-10
     12 GRUDNIA, ŚRODA Hbr 13, 17-21 Ew. Jana 9, 39 – 10,10
    11 GRUDNIA, WTOREK Rz 16, 24-27 Ew. Mk 6, 7-13
    10 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK Flp 1, 27 – 2, 4 Ew. Mt 10, 37-42
    9 GRUDNIA, NIEDZIELA Ga 3, 24-29 Ew. Łk 1, 39-56
    8 GRUDNIA, SOBOTA 2 Tym 3, 10-15 Ew. Jana 10, 11-16
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ