default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2017        
LIPIEC        
    24 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 5, 9-12 Ew. Jana 1, 1-17
    23 LIPCA, NIEDZIELA 1 J 1, 1-7 Ew. Mt 17, 1-13
    22 LIPCA, SOBOTA Hbr 9, 1-10 Ew. Mt 5, 17-20
   » 21 LIPCA, PIĄTEK Rz 16, 17-27 Ew. Mt 15, 39 – 16, 12
    20 LIPCA, CZWARTEK Rz 15, 30 – 16, 16 Ew. Mt 15, 29-38
    19 LIPCA, ŚRODA Rz 15, 14-29 Ew. Mt 15, 21-28
    18 LIPCA, WTOREK Rz 15, 1-13 Ew. Mt 15, 1-20
    17 LIPCA, PONIEDZIAŁEK Rz 11, 25-36 Ew. Mt 14, 22-36
    16 LIPCA, NIEDZIELA Rz 11, 13-24 Ew. Mt 14, 13-21
    15 LIPCA, SOBOTA 1 Tes 2, 9-16 Ew. Mt 9, 36 – 10, 8
    14 LIPCA, PIĄTEK Rz 11, 1-12 Ew. Mt 13, 43-52
    13 LIPCA, CZWARTEK 1 Kor 2, 6-10 Ew. Łk 4, 25-30
    12 LIPCA, ŚRODA Rz 10, 5-17 Ew. Mt 13, 31-42
    11 LIPCA, WTOREK 2 Tym 1, 6-14 Ew. Łk 11, 29-32
    10 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 1 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 11, 14-23
    9 LIPCA, NIEDZIELA Rz 9, 30 – 10, 4 Ew. Mt 13, 24-30
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ