default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2017        
SIERPIEŃ        
    31 SIERPNIA, CZWARTEK Rz 8, 18-27 Ew. Jana 16, 1-5
    30 SIERPNIA, ŚRODA 2 Kor 1, 12-22 Ew. Mk 5, 35-43
    29 SIERPNIA, WTOREK 2 Kor 10, 3-6 Ew. Mt 10, 37-42
    28 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK Hbr 4, 11-15 Ew. Mt 5, 1-12
    27 SIERPNIA NIEDZIELA 2 Kor 1, 1-11 Ew. Mk 4, 35-40
    26 SIERPNIA, SOBOTA 2 P 2, 9-22 Ew. Mt 2, 16-18
    25 SIERPNIA, PIĄTEK 1 Kor 16, 12-24 Ew. Mk 4, 26-34
    24 SIERPNIA, CZWARTEK Hbr 2, 14-18 Ew. Jana 10, 11-16
    23 SIERPNIA, ŚRODA 1 Kor 15, 58 – 16, 11 Ew. Mk 4, 10-25
    22 SIERPNIA, WTOREK Ef 1, 3-12 Ew. Mt 1, 17-21
    21 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK Ga 3, 24-29 Ew. Łk 11, 39-56
   » 20 SIERPNIA NIEDZIELA 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
    19 SIERPNIA, SOBOTA Ga 3, 29 – 4, 7 Ew. Łk 2, 1-7
    18 SIERPNIA, PIĄTEK Ga 3, 24-29 Ew. Łk. 1, 39-56
    17 SIERPNIA, CZWARTEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
    16 SIERPNIA, ŚRODA Ga 3, 29 – 4, 7 Ew. Łk 2, 1-7
    15 SIERPNIA, WTOREK Ga 3, 24-29 Ew. Łk 11, 39-56
    14 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
    13 SIERPNIA NIEDZIELA Ga 3, 29 – 4, 7 Ew. Łk 2, 1-7
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ