default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2019        
LUTY        
     20 LUTEGO, ŚRODA 2 Tym 3, 16 – 4, 8 Ew. Jana 6, 39-45
    19 LUTEGO, WTOREK Hbr 11, 32-40 Ew. Łk 12, 4-8
    18 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 4, 10 – 5, 5 Ew. Jana 16, 1-5
    17 LUTEGO, NIEDZIELA 2 Tym 3, 1-15 Ew. Jana 6, 22-38
    16 LUTEGO, SOBOTA Ef 6, 10-17 Ew. Łk 21, 10-19
  » 15 LUTEGO, PIĄTEK Rz 8, 1-13    Ew. Mt 12, 38-42
    14 LUTEGO, CZWARTEK Jk 2, 14-26         Ew. Mt 8, 28-34
     13 LUTEGO, ŚRODA Jk 2, 1-13 Ew. Łk 13, 22-35
    12 LUTEGO, WTOREK Jk 1, 13-27 Ew. Mt 8, 5-17
     11 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK Jl 1, 1-12 Ew. Mt 8, 1-4
    10 LUTEGO, NIEDZIELA 2 Tym 2, 15-26 Ew. Jana 6, 15-21
    LUTEGO, SOBOTA 2 Kor 10, 3-6 Ew. Mt 10, 23-33
    8 LUTEGO, PIĄTEK 2 Tym 3, 1-7    Ew. Jana 6, 1-14
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ