default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2018        
STYCZEŃ        
    23 STYCZNIA, WTOREK Jk 1, 13-27 Ew. Mt 8, 5-17
    22 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK Jk 1, 1-12    Ew. Mt 8, 1-4
    21 STYCZNIA, NIEDZIELA 2 Tym 2, 15-26 Ew. Jana 6, 15-21
    20 STYCZNIA, SOBOTA Hbr 13, 7-9 Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
    19 STYCZNIA, PIĄTEK 2 Tym 2, 3-14 Ew. Jana 5, 1-18
    18 STYCZNIA, CZWARTEK 11 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 7, 1-10
    17 STYCZNIA, ŚRODA 2 Tym 1, 10 – 2, 2 Ew. Jana 4, 43-54
  »  16 STYCZNIA, WTOREK Rz 8, 28-39 Ew. Jana 10, 11-16
    15 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK Dz 13, 25-33    Ew. Mk 1, 1-13
    14 STYCZNIA, NIEDZIELA 1 Tym 1, 1-11 Ew. Jana 2, 1-11
    13 STYCZNIA, SOBOTA Tyt 2, 11-15 Ew. Mt 2, 1-17
    12 STYCZNIA, PIĄTEK Dz 19, 1-7 Ew. Mt 3, 1-17
    11 STYCZNIA, CZWARTEK 1 Kor 10, 1-4 Ew. Mk 1, 1-13
    10 STYCZNIA, ŚRODA Hbr 12, 18-27 Ew. Jana 1, 18-28
    9 STYCZNIA, WTOREK 1 J 5, 4-10 Ew. Jana 1, 29-34
    8 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 10, 1-4            Ew. Mk 1, 1-13
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ