default_mobilelogo
Codzienne czytania i Ewangelie według porządku ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego
tłumaczenie schematów czytań: ks. Rafał Krawczyk
teksty polskie za: "Biblia Tysiąclecia", Pallottinum
 
 2018        
LIPIEC        
    31 LIPCA, WTOREK 1 Kor 4, 6-14 Ew. Łk 12, 2-10
    30 LIPCA, PONIEDZIAŁEK Hbr 11, 32-40        Ew. Mt 5, 17-20
    29 LIPCA, NIEDZIELA 1 Kor 9, 24 – 10, 11 Ew. Mk 1, 14-20
    28 LIPCA, SOBOTA 2 Tym 3, 10-15 Ew. Jana 15, 11-16
    27 LIPCA, PIĄTEK 1 Kor 7, 36 – 8, 6 Ew. Mt 20, 1-16
    26 LIPCA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
    25 LIPCA, ŚRODA 1 Kor 7, 25-35 Ew. Mt 19, 13-26
    24 LIPCA, WTOREK Rz 11, 2-5 Ew. Łk 13, 31-35
   » 23 LIPCA, PONIEDZIAŁEK Rz 5, 1-5       Ew. Łk 12, 32-40
    22 LIPCA, NIEDZIELA 1 Kor 6, 12 – 7, 11 Ew. Mt 19, 1-12
    21 LIPCA, SOBOTA Hbr 11, 1-31 Ew. Łk 20, 34-40
    20 LIPCA, PIĄTEK 1 Kor 5, 9 – 6, 11 Ew. Mt 18, 23-35
    19 LIPCA, CZWARTEK 2 Kor 4, 6-11 Ew. Mt 24, 9-14
    18 LIPCA, ŚRODA 1 Kor 2, 10 – 3, 11 Ew. Mt 18, 15-22
    17 LIPCA, WTOREK Ga 3, 13-22 Ew. Łk 15, 1-10
    16 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 3, 2-9        Ew. Łk 8, 1-3
    15 LIPCA, NIEDZIELA 1 Kor 1, 22 – 2, 5 Ew. Mt 18, 10-14
 
      ARCHIWUM CZYTAŃ