default_mobilelogo
Zapraszam Państwa do udziału w nowej ormiańskiej inicjatywie.

W polskich środowiskach ormiańskich powstała inicjatywa, by wesprzeć powstanie ormiańskiej kaplicy i ołtarza w nawie bocznej kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku, przygotowywane przez tamtejszego proboszcza ks. prałata Cezarego Annusewicza. Można tego dokonać poprzez wpłatę na konto parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku:

69 1540 1098 2001 5502 7892 0001, z dopiskiem "na kaplicę św. Kajetana".
Więcej o darowiźnie:
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl/parafia-22437/darowizna-na-odbudowe-kosciola-22450

W tej kaplicy w ołtarzu znajdzie się cudowny wizerunek św. Kajetana z dawnej lwowskiej archidiecezji ormiańskokatolickiej. Obraz ten został uratowany w 1946 roku z ormiańskiego kościoła św. Kajetana w Tyśmienicy (ok. 12 km od Stanisławowa, obecnie Iwanofrankiwsk na Ukrainie, ok. 150 km na południe od Lwowa), gdzie był czczony i słynął cudami.

Pamiętajmy, że kult św. Kajetana był popularny wśród Ormian, a imię Kajetan często nadawano dzieciom w ormiańskich rodzinach. Kult ten do Polski przywieźli teatyni (Klerycy Regularni), którzy od 1665 r. powadzili we Lwowie Kolegium Ormiańskie i wywarli istotny wpływ na rozwój Kościoła Ormiańskiego na tamtych terenach.

Wsparcie powstania kaplicy św. Kajetana ma być także wyrazem wdzięczności dla ks. prałata Cezarego Annusewicza, proboszcza kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku, który od dawna zabiega o ormiańskie wyposażenie tej kaplicy. Ma być darem środowisk ormiańskich i kresowych z okazji jego rocznicy: mija 25 lat jego posługi parafianom, Ormianom i kresowiakom w tym gdańskim kościele i sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego. Co ważne, że przez te 25 lat ks. Cezary Annusewicz położył ogromne zasługi dla zachowania i rozwoju tradycji ormiańskich i kresowych  w Gdańsku. Odbudowany przez niego kościół św. Piotra i Pawła stał się prawdziwym skarbcem ormiańskich pamiątek, pomników i kultu. W nim znajduje się także cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej - Ormiańskiej, uratowany po II wojnie światowej ze Stanisławowa.

Ks. Annusewicz umieścił ten obraz w pięknie przygotowanym ołtarzu głównym kościoła, pielęgnuje także kult Matki Bożej, dzięki czemu, kościół ten w 2007 roku stał się Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Wpłaty na budowę kaplicy i ołtarza św. Kajetana najlepiej dokonać do 9 maja br., gdyż wtedy w parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku planowane są uroczystości - razem z dorocznym świętem, w 84. rocznicę koronacji Obrazu - z okazji wspomnianej rocznicy ks. Annusewicza.

Wtedy chcemy też prosić władze kościelne archidiecezji gdańskiej, by ks. prałat Cezary Annusewicz, mimo, że osiągnął wiek emerytury kościelnej, pozostał nadal proboszczem w swej parafii i by mógł służyć jak dotąd Ormianom i kresowiakom, i  przyczyniać się do rozwoju kultu Matki Bożej Łaskawej oraz św. Kajetana w ich cudownych wizerunkach ze Stanisławowa i Tyśmienicy.

Spójrzmy jeszcze na obraz św. Kajetana. Ten założyciel italskiego zakonu teatynów słynął z nabożeństwa do Dzieciątka Jezus. Od młodości lubił modlić się w kaplicy Żłóbka Pana Jezusa w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Gdy w 1516 r. odprawił w tej bazylice swoją pierwszą Mszę św., objawiła mu się Matka Boża z Dzieciątkiem i złożyła mu swojego Syna na ręce. Dlatego św. Kajetan jest na obrazach często przedstawiany z Dzieciątkiem na ręku (łatwo go przez to pomylić ze św. Józefem).

Tę wizję przedstawia także obraz z XVIII wieku, przez niemal trzy wieki czczony w Tyśmienicy pod Stanisławowem, przybrany srebrną szatą, a obecnie zachowany w kościele św. Piotra i Pawła Gdańsku, gdzie będzie czczony w specjalnej ormiańskiej kaplicy, która będzie mogła powstać także dzięki naszemu wsparciu.

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii - Տօն Փոխման Սրբոյ Կուսին Մարիամու odprawił Mszę Św. ks. protoarchimandryta Józef Naumowicz, duszpasterz Ormian parafii południowej i centralnej Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce, Ks. Henryk Błaszczyk. Ambasadorowi Samvel Mkrtchian, Gagikowi Parsamianowi i wszystkim wiernym, którzy byli - wielki dzięki.
W SOBOTĘ 15 SIERPNIA 2020 r.,W GDAŃSKU

tekst i zdjęcia na podstawie FB Terezy Karapetyan

***

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku.
Uroczysta msza św. w tym wyjątkowym dniu, jakim jest 15 sierpnia, sprawowana jest tradycyjnie w Gdańsku w sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej przy ulicy Żabi Kruk. W tym dniu spotykają się Ormianie aby czcić Matkę Boską a po mszy św. odwiedzić grób księdza Kazimierza Filipiaka, za sprawą którego, cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej ze Stanisławowa, znalazł swoją nową siedzibę w gdańskim kościele Piotra i Pawła. Mszę świętą sprawował ks. prof. Józef Naumowicz, w pomocą ks. Henryka Błaszczyka.
Proboszcz parafii północnej Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce ks. Cezary Annusewicz, przed mszą przywitał zgromadzonych w kościele, a było ich wyjątkowo dużo, na czele z ambasadorem Republiki Armenii w Polsce J.E. Samvelem Mktrczyanem z małżonką.
W homilii tego dnia ksiądz Józef Naumowicz, prócz słów o dobroci, ufności i nadziei pokładanej w Bogu, mówił o potrzebie naszej dobroci, miłości i wysiłku, bo od nas zależą losy naszego życia ale i całego świata. Nawiązał również do wydarzeń sprzed 100 lat, kiedy to ogromne poświęcenie żołnierzy i geniusz dowódców potrzebne były aby zatrzymać zagrożenie dla Polski i Europy jakie ze wschodu niosła w sobie ideologia bolszewizmu.
Muzyczną oprawę zapewnili: śpiewem Lilit Howhanesyan i Teresa Karapetyan z towarzyszeniem Jakuba Kopczyńskiego grającego na organach oraz chórzyści z parafii centralnej w Warszawie rozsiani wśród wiernych.
Na zakończenie mszy św. ks. Henryk Błaszczyk poświęcił przygotowane kosze z winogronami i bukiety kwiatów i ziół.
Przedstawiciele Związku Ormian w Gdańsku z głównym organizatorem Gagikiem Parsamianem, wystąpili z bardzo miłym gestem, odczytując przygotowane dla księdza Józefa Naumowicza gratulacje za niedawno przyznane ważne odznaczenia państwowe – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Nie mogła się ta msza odbyć bez pamiątkowej wspólnej fotografii na tle ołtarza, a zwieńczeniem było indywidualne błogosławieństwo, tym razem relikwiarzem z tuwalnią, jaką ocierano łzy ze stanisławowskiego obrazu Matki Boskiej Łaskawej.

 Maria Ohanowicz-Tarasiuk, zdjęcia: Władysław Deńca

 

W niedzielę 17 maja podczas sumy w parafii św. Piotra i Pawła w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Gdańsku odbyły się uroczystości odpustowe w 83. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu. Podczas Mszy Świętych głosił Ks. Dr Wiesław Wójcik z Towarzystwa Chrystusowego w Częstochowie. Zgromadzenie założył 8 września 1932 roku kard. August Hlond, Prymas Polski. W późniejszym czasie August Hlond przewodniczył uroczystości Koronacyjnej w Stanisławowie, gdzie Koronacji Cudownego Obrazu dokonał Ks. Arcybiskup Józef Teodorowicz. (...)

tekst: ks. Wojciech Klawikowski, zdjęcia: ks. prałat Cezary Annusewicz


 

W Polsce od kilku dni gości ks. Karnik Hovsepian, protoarchimandryta Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w Armenii. Przebywa w Klebarku Wielkim koło Olsztyna, gdzie przywiózł chorych z Armenii.
Ks. Karnik odwiedził seminarium w Olsztynie, liczące sobie już 455 lat!
W Klebarku pobłogosławił Dom Ormiański, a w niedzielę 12 stycznia 2020 odprawił mszę św. ormiańskokatolicką dla społeczności tamtejszych Ormian.

Na terenie Warmii i Mazurach znajduje się spora wspólnota Ormian. Klebark Wielki od lat związany jest z Ormianami za sprawą ks. prałata Henryka Błaszczyka, kapłana zaangażowanego w niesienie pomocy szpitalniczej i charytatywnej Ormianom. Dzięki jego staraniom w Klebarku Wielkim otwarto Dom Ormiański – placówkę, gdzie stale przebywają Ormianie wymagający poważnej opieki lekarskiej, zaś przy neogotyckim klebarskim kościele odsłonięto w 2012 r. ormiański chaczkar, wykuty w wulkanicznym tufie i sprowadzony prosto z Armenii.

Nie jest to pierwsza wizyta ks. Karnika w Klebarku Wielkim. W listopadzie 2015 r. brał tu udział w uroczystościach 100. rocznicy Ludobójstwa Ormian [TUTAJ artykuł].
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się rzymskokatolicką mszą św. z elementami ormiańskimi, której przewodniczył arcybiskup senior archidiecezji warmińskiej Edmund Piszcz, zaś koncelebrowali: ks. Rafał Krawczyk – ówczesny proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku w Warszawie, oraz ks. Karnik Howsepian – jako delegat abpa Rafaela Minassiana, ordynariusza Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików.


 
    
  
     
zdjęcia z FB ks. Karnika Hovsepiana