default_mobilelogo
Przy grobie ks. Kazimierza Filipiaka,
fot. Arek Staniszewski
Przekazanie ks. Cezaremu Annusewiczowi Medalu Gloria Artis, przyznanego mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
fot. Arek Staniszewski
We wtorek, 26 września 2017 r. minęło dwadzieścia pięć lat od śmierci ks. prałata Kazimierza Filipiaka, wikariusza generalnego dla wiernych i kapłanów obrządku ormiańskiego w Polsce. W tym dniu Związek Ormiański w Gdańsku zaprosił wszystkich zainteresowanych na spotkanie rocznicowe. Rozpoczęło się ono o godzinie 16.30 zbiórką przed wejściem na Cmentarz w Łostowicach, gdzie spoczął ks. Filipiak. Po wspólnym przejściu do grobu Księdza i odmówienia modlitwy w intencji zmarłego,  złożono kwiaty, zapalpno znicze. O godzinie 17.30 proboszcz, ks. prałat Cezary Annusewicz odprawił w kościele św. Piotra i Pawła mszę świętą w intencji zmarłego. Po mszy świętej o godzinie 18.30 odbyło się okolicznościowe spotkanie w siedzibie Związku Ormiańskiego przy ul. Mariackiej 34/36. 
Podczas spotkania został przekazany ks. prałatowi Annusewiczowi medal Zasłużonego dla Kultury Gloria Artis, nadany mu przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Następnie odbył się mały koncert muzyczny pieśni ormiańskich. Wspominała ks. Filipiaka pani Teresa Wasilewska, która opiekowała się Księdzem do ostatnich dni jego choroby.

Więcej fotografii na stronie www.gdansk.pl

W niedzielę 28 maja, środowisko Ormian gdańskich, ale również z innych ośrodków w Polsce, spotkało się na uroczystej mszy św. w kościele Świętych Piotra i Pawła, z okazji 80. rocznicy koronacji cudownego obrazy Matki Bożej Łaskawej. Obraz przewieziony z kościoła ormiańskiego ze Stanisławowa, z narażeniem życia, przez niezapomnianego ks. Kazimierza Filipiaka w 1959 trafił do Gdańska. W 1937 roku koronowany był przez ostatniego ormiańskiego abpa Józefa Teodorowicza, teraz po 80. latach, mszę świętą celebrował ormiańskokatolicki abp Rafael Minassian ordynariusz Ordynariatu Ormiańskokatolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej, wraz z o. Mesrobem, mechitarystą z Wenecji i ks. Józefem Naumowiczem. Do mszy posługiwali również ks. Narek Mnoyan oraz ministranci ormiańscy i polscy.
Msza miała bardzo uroczysty charakter, przybył m.in. prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz i wielka rzesza parafian zainteresowanych specjalną okazją. W trakcie homilii, wygłaszanej po francusku, a tłumaczonej przez ks. Józefa Naumowicza, abp Minassian zakomunikował, iż podnosi ks. Józefa do rangi prałata ormiańskokatolickiego, przekazał mu pierścień i powiadomił, że pastorał przywiezie i wręczy ks. Naumowiczowi w czasie mszy 13 sierpnia. Wiadomość ta została nagrodzona gromkimi brawami wiernych.
Arcybiskup odnosząc się do dzisiejszej uroczystości, mówił dalej o roli Maryi, o postrzeganiu Jej postaci jako naszej pośredniczki do tronu Jezusa Chrystusa.
Po końcowym błogosławieństwie, w krótkim wspomnieniu, postać ks. Kazimierza Filipiaka przybliżyła zgromadzonym, parafianka i do ostatnich chwil opiekunka księdza, pani Teresa Wasilewska.
Księdzu Cezaremu Annusewiczowi dziękowaliśmy za ogromny trud i wkład pracy za podniesienie kościoła z ruin i utworzenie sanktuarium Matki Bożej Łaskawej co było marzeniem nieziszczonym za życia ks. Filipiaka.
Po mszy zgromadziliśmy się w Ormiańskim Zaułku pod chaczkarem dla wspólnej fotografii.
Przedstawiciel gdańskiego środowiska Ormian - Gagik Parsamian, podziękował arcybiskupowi i pozostałym duchownym za udział w dzisiejszej uroczystości. Po mszy, w sali parafialnej odbyło się spotkanie, przy obficie zastawionym stole. Ormiańska młodzież męska z Terezą Karapertyan i przy współudziale obecnych Ormian, zaczęli śpiewać pieśni, które wywołały wzruszające przypomnienia, tworząc tym wspaniałą serdeczną atmosferę.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

 
Ulotka zawierająca informacje o Mszy św. ormiańskokatolickiej pod przewodnictwem abp. Rafaela Minassiana, która zostanie odprawiona w Gdańsku w niedzielę 28 maja 2017 roku, historię cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej ze Stanisławowa i Diecezjalnego Sanktuarium w kościele świętych Piotra i Pawła, a także informację o Arcybiskupie Rafaelu Minassianie, ordynariuszu Ordynariatu Ormiańskokatolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej.
 

W poniedziałek, 24 kwietnia o godzinie 18.00 została w Gdańsku odprawiona msza św. ormiańskokatolicka w intencji Ofiar Ludobójstwa Ormian z 1915 roku. Mszę w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Żabi Kruk 1) celebrował ks. Narek Mnoyan, przebywający w Polsce duchowny ormiańskiego kościoła katolickiego z Armenii, a kazanie wygłosił ks. prałat Henryk Błaszczyk.
We mszy uczestniczyli również trzej młodzi kandydaci na ormiańskich kapłanów, a także Ormianka z Klebarka o pięknym głosie – Teresa Karapertyan. 

Po mszy modlono się przy chaczkarze, złożono kwiaty, zapalono znicze.

Relacja z wydarzenia została zamieszczona na stronie Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej.

 » Հայոց Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի Սուրբ Պատարագներ՝ Լեհաստանի հայ համայնքներում
artykuł na stronie Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej 

» GALERIA ZDJĘĆ