default_mobilelogo

Więcej fotografii na stronie www.gdansk.pl

W niedzielę 28 maja, środowisko Ormian gdańskich, ale również z innych ośrodków w Polsce, spotkało się na uroczystej mszy św. w kościele Świętych Piotra i Pawła, z okazji 80. rocznicy koronacji cudownego obrazy Matki Bożej Łaskawej. Obraz przewieziony z kościoła ormiańskiego ze Stanisławowa, z narażeniem życia, przez niezapomnianego ks. Kazimierza Filipiaka w 1959 trafił do Gdańska. W 1937 roku koronowany był przez ostatniego ormiańskiego abpa Józefa Teodorowicza, teraz po 80. latach, mszę świętą celebrował ormiańskokatolicki abp Rafael Minassian ordynariusz Ordynariatu Ormiańskokatolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej, wraz z o. Mesrobem, mechitarystą z Wenecji i ks. Józefem Naumowiczem. Do mszy posługiwali również ks. Narek Mnoyan oraz ministranci ormiańscy i polscy.
Msza miała bardzo uroczysty charakter, przybył m.in. prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz i wielka rzesza parafian zainteresowanych specjalną okazją. W trakcie homilii, wygłaszanej po francusku, a tłumaczonej przez ks. Józefa Naumowicza, abp Minassian zakomunikował, iż podnosi ks. Józefa do rangi prałata ormiańskokatolickiego, przekazał mu pierścień i powiadomił, że pastorał przywiezie i wręczy ks. Naumowiczowi w czasie mszy 13 sierpnia. Wiadomość ta została nagrodzona gromkimi brawami wiernych.
Arcybiskup odnosząc się do dzisiejszej uroczystości, mówił dalej o roli Maryi, o postrzeganiu Jej postaci jako naszej pośredniczki do tronu Jezusa Chrystusa.
Po końcowym błogosławieństwie, w krótkim wspomnieniu, postać ks. Kazimierza Filipiaka przybliżyła zgromadzonym, parafianka i do ostatnich chwil opiekunka księdza, pani Teresa Wasilewska.
Księdzu Cezaremu Annusewiczowi dziękowaliśmy za ogromny trud i wkład pracy za podniesienie kościoła z ruin i utworzenie sanktuarium Matki Bożej Łaskawej co było marzeniem nieziszczonym za życia ks. Filipiaka.
Po mszy zgromadziliśmy się w Ormiańskim Zaułku pod chaczkarem dla wspólnej fotografii.
Przedstawiciel gdańskiego środowiska Ormian - Gagik Parsamian, podziękował arcybiskupowi i pozostałym duchownym za udział w dzisiejszej uroczystości. Po mszy, w sali parafialnej odbyło się spotkanie, przy obficie zastawionym stole. Ormiańska młodzież męska z Terezą Karapertyan i przy współudziale obecnych Ormian, zaczęli śpiewać pieśni, które wywołały wzruszające przypomnienia, tworząc tym wspaniałą serdeczną atmosferę.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

 
Ulotka zawierająca informacje o Mszy św. ormiańskokatolickiej pod przewodnictwem abp. Rafaela Minassiana, która zostanie odprawiona w Gdańsku w niedzielę 28 maja 2017 roku, historię cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej ze Stanisławowa i Diecezjalnego Sanktuarium w kościele świętych Piotra i Pawła, a także informację o Arcybiskupie Rafaelu Minassianie, ordynariuszu Ordynariatu Ormiańskokatolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej.
 

W poniedziałek, 24 kwietnia o godzinie 18.00 została w Gdańsku odprawiona msza św. ormiańskokatolicka w intencji Ofiar Ludobójstwa Ormian z 1915 roku. Mszę w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Żabi Kruk 1) celebrował ks. Narek Mnoyan, przebywający w Polsce duchowny ormiańskiego kościoła katolickiego z Armenii, a kazanie wygłosił ks. prałat Henryk Błaszczyk.
We mszy uczestniczyli również trzej młodzi kandydaci na ormiańskich kapłanów, a także Ormianka z Klebarka o pięknym głosie – Teresa Karapertyan. 

Po mszy modlono się przy chaczkarze, złożono kwiaty, zapalono znicze.

Relacja z wydarzenia została zamieszczona na stronie Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej.

 » Հայոց Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի Սուրբ Պատարագներ՝ Լեհաստանի հայ համայնքներում
artykuł na stronie Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej 

» GALERIA ZDJĘĆ

 

Jak co roku, w ormiańskokatolickiej parafii północnej, której proboszczem jest ks. prałat Cezary Annusewicz, w kościele świętych Piotra i Pawła (Żabi Kruk 3), przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, odprawiona została w dniu Wniebowzięcia NMP msza św. za polskich Ormian. Była to msza ormiańskokatolicka odprawiona przez ks. Józefa Naumowicza w asyście sześciu ministrantów, w tym Arkadiusza Staniszewskiego, ostatniego ministranta śp. ks. Kazimierza Filipiaka.
Po mszy św. ks. Cezary Annusewicz przedstawił nowe dokonania w dziele odbudowywania pięknej, gotyckiej świątyni, które prowadzi już od ponad 20 lat sprawowania tu swej posługi. Odmówiona też została modlitwa za zmarłych przy chaczkarze oraz zapalone zostały znicze i złożone kwiaty. I jak co roku zgromadzeni przy grobie ks. Kazimierza Filipiaka odmówili modlitwę za jego duszę.
Do zobaczenia za rok!
 
   

   
 
   
fot. Władysław Deńca

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Zapraszam na Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w poniedziałek, 15 sierpnia 2016 r. o g. 14.30
w Gdańsku, w kościele śś. Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 1

przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie
w Święto Wniebowzięcia NMP.
Po Mszy św.: modlitwa przy chaczkarze oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ks. Kazimierza Filipiaka.

Jednocześnie zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w niedzielę, 31 lipca 2016 r. o godz. 17.00
w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po Mszy świętej jak zawsze - spotkanie przy herbacie.

Z Panem Bogiem,
ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

Bieżące informacje na temat Ormian przybyłych na Światowe Dni Młodzieży
znaleźć można na stronie Ordynariatu Kościoła Ormiańskokatolickiego w Polsce: www.ordynariat.ormianie.pl