default_mobilelogo

Święto Objawienia i Chrztu Pańskiego, tak ważne dla Ormian katolików, obchodziliśmy w warszawskiej parafii p.w. św. Grzegorza z Nareku, 6 stycznia. Mszę św. sprawował ks. Józef Naumowicz, w swojej homilii mówił o narodzeniu Chrystusa i odwiedzinach mędrców ze wschodu u Nowonarodzonego. Tłumaczył symbolikę chrztu Chrystusa, który w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie musiał przepraszać za swoje grzechy, jako że był bezgrzeszny, a ukazanie się gołębicy poświadczało Jego boskie pochodzenie.
To na pamiątkę tego chrztu święcimy dzisiaj wodę. Kolory wstążek, jakie trzymają symboliczni ojcowie chrzestni w trakcie tego obrzędu, nawiązują do kolorów promieni na wizerunku Chrystusa Miłosiernego i symbolizują wodę i krew, która wytryska ze zranionego serca.
W trakcie dzisiejszej mszy św. ksiądz wprowadził pewne elementy, charakterystyczne dla zwyczaju obrządku lwowskiego, np. w Credo, to kapłan odmawia modlitwę, a wierni potwierdzają swoją wiarę.
Poświęcono również kredę i kadzidło, a na zakończenie ksiądz Józef poświęcił dar, jaki do naszego kościoła przekazała Barbara Bielecka-Woźniczko. Tym darem jest obraz – wizerunek chaczkaru, namalowany na jedwabiu.
Drugi taki obraz, Basia Woźniczko ofiarowała naszej Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
Po mszy św. i obrządku święceń pojechaliśmy do siedziby Fundacji, gdzie czekał na nas świąteczny poczęstunek przygotowany przez Violę Khnodkarian.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

     


Fot. Władysław Deńca

                                                                                                                        

 

Zapraszam na uroczystą Mszę świętą ormiańskokatolicką w Święto Epifanii:
PIĄTEK, 6 STYCZNIA 2015 r., GODZ. 11.00
Ormiańska Liturgia Objawienia i Chrztu Pańskiego z obrzędem poświęcenia wody
kaplica św. Barbary, ul. Wspólna 67, Warszawa.

Z Panem Bogiem,
ks. Józef Naumowicz, duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku

Աստվածահայտնության տոնի առթիվ հրավիրում եմ հանդիսավոր
Հայ կաթողիկէ Սուրբ Պատարագի
ՈՒՐԲԱԹ, 6 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, 2017 թ., ԺԱՄԸ 11.00
Տիրոջ Հայտնության եւ Մկրտության Սուրբ Պատարագ եւ Ջրօրհնեքի կարգ
Սբ. Բարբարա մատուռ, Վսպուլնա փող. 67, Վարշավա

Աղոթքով՝
Հայր Հովսեփ Նաումովիչ
հոգեւոր հովիւ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

Po mszy św. zespół Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich serdecznie zaprasza (ok. g. 12.30–13.00) do siedziby Fundacji (ul. Zgoda 4 lok. 16, III p.) na tradycyjne spotkanie parafialne w Święto Epifanii

» harmonogram 

 


Abp Salvatore Pennacchio, nowy nuncjusz apostolski w Polsce spotkał się z dziennikarzami podczas debaty zorganizowanej wokół książki ks. prof. Józefa Naumowicza „Historia świątecznej choinki”.
Spotkanie odbyło się w Domu Arcybiskupów Warszawskich z udziałem kard. Kazimierza Nycza oraz JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego.
Debata na kanwie książki wybitnego patrologa ks. prof. Józefa Naumowicza z UKSW w była pierwszym, po październikowym briefingu na lotnisku Chopina, spotkaniem nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce z dziennikarzami.

W parafii centralnej w Warszawie, 4 grudnia mieliśmy uroczystą mszę św.. Celebransem był gość specjalny, ks. Narek Mnoyan, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii pw. św. Grzegorza z Nareku w Erywaniu. Część z nas, miała okazję spotkać ks. Nareka w trakcie wizyty u wiedeńskich mechitarystów, z tym większą radością powitaliśmy go w Warszawie. Ks. Narekowi towarzyszył w celebrowaniu mszy ks. Józef Naumowicz. Tłumaczem słów ks. Nareka, była pani Tereza Karapertyan, rodowita Ormianka od dwóch lat mieszkająca w Polsce, która z księdzem przyjechała z Klebarku, gdzie zatrzymał się gość z Armenii. Tereza bardzo wydajnie wsparła swoim donośnym głosem naszych chórzystów. W homilii ks. Narek nawiązał do trwającej pięćdziesiątnicy, która w naszym kraju bardzo się zlatynizowała. Mało kto obecnie przestrzega 50 dni postu. Namawiał również do czynnego śpiewania w trakcie mszy świętej, uznając że poprzez śpiew chóru, diakona i księdza zbliżamy się do Pana Boga. Na zakończenie mszy św. ks. Naumowicz zaprosił ks. Nareka do odwiedzin w naszej parafii, przy każdej okazji jego pobytu w Polsce. Po mszy udaliśmy się do siedziby Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich na tradycyjną herbatę, ale przede wszystkim w celu zaprezentowania gościowi z Armenii naszych zbiorów. Spotkanie było niezwykle sympatyczne, rozstaliśmy się z nadzieją na podobne w najbliższym czasie.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

          20 listopada, w parafii centralnej p. w. św. Grzegorza z Nareku, mszę św. sprawował ks. Józef Naumowicz. Msza ta, jak przypomniał ksiądz, rozpoczęła w kościele ormiańskokatolickim pierwszy tydzień postu, a zarazem pięćdziesiątnicę przygotowania duchowego w oczekiwaniu na narodziny Jezusa. W swojej homilii ks. Józef nawiązał do ewangelii o natrętnym sąsiedzie, przypominając słowa Chrystusa, że wszyscy którzy wytrwale kołaczą do drzwi i proszą, będą wysłuchani i będzie im dane. Ks. Józef Naumowicz pod koniec mszy specjalną modlitwą i błogosławieństwem, uczcił uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To ostatnia niedziela zamykająca rok liturgiczny, przed 1. niedzielą Adwentu w kościele rzymskokatolickim. Odmówiliśmy również modlitwę za panią Marię Mikuli, wnuczkę Karola, która 14 listopada odeszła do Boga.
Po mszy świętej, przenieśliśmy się do lokalu Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, na pokaz filmu współtworzonego przez Dianę Skaya, Ormianko-Polkę mieszkającą na stałe w Kanadzie. Film jest wzruszającym wspomnieniem dzieciństwa a również relacją jej ciotecznej babci, o pojmaniu i zamordowaniu przez sowietów, w 1938, ojca w Winnicy na Wołyniu. Gościem specjalnym pokazu filmowego, była współpracująca przy jego tworzeniu, pani Aika Tarasow. Wspominała pracę przy powstawaniu i opracowywaniu tego filmu. Przekazała do zbiorów Fundacji egzemplarz wydrukowanych wspomnień, które były inspirację dla Diany Skaya do sfilmowania tej historii.
Przy okazji spotkania, nie obyło się bez poczęstunku ormiańskimi przysmakami, jak zwykle przygotowanymi przez niezawodną Wiole Khnodkharian.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk