default_mobilelogo

10 czerwca br., wierni obrządku ormiańskokatolickiego z Warszawy, uczestniczyli we mszy św. sprawowanej przez ks. prof. Józefa Naumowicza. W kazaniu ks. prof. nawiązując do ewangelii wg św. Mateusza mówił, że dla Pana Boga wszyscy jesteśmy ważni, nawet ci najmniejsi, błądzący i zagubieni. Droga do Boga jest zawsze otwarta, jako dobry Pasterz szuka on każdej zbłąkanej owieczki i przygarnia ją do swego stada.
Ksiądz Naumowicz przypomniał również słowa Ojca Świętego, wypowiedziane podczas wizyty w Armenii, a odnoszące się do potrzeby współistnienia różnych kościołów na zasadzie wzajemnego wzbogacania, a nie wchłaniania mniejszego przez większy.
Wspomniał również postać Jadwigi Zarugiewiczowej, której ponowny pochówek miał niedawno miejsce na warszawskich Powązkach. Przypomniał symboliczną uroczystość wskazania przez nią trumny z ciałem nieznanego żołnierza poległego w walkach obrony Lwowa w 1920 r.

Ksiądz zaprosił wiernych na mszę św. odpustową 15 sierpnia do Gdańska, gdzie w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła znajduje się sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (obraz pochodzi z ormiańskiego kościoła w Stanisławowie).

Tradycyjnie spotkaliśmy się po mszy, tym razem bez herbaty i kawy z powody braku wody, ale jak zwykle mieliśmy dużo ciekawych tematów do omówienia a czereśnie i ciasteczka miały ogromne powodzenie.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

       

      

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w niedzielę, 10 lipca 2016 r. o godz. 17.00

w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po Mszy świętej jak zawsze – spotkanie przy herbacie.

Z Panem Bogiem,
ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

Informacje o Mszach św. znaleźć też można na stronie
Ordynariatu Kościoła Ormiańskokatolickiego w Polsce: www.ordynariat.ormianie

Msza św. w dniu 14 maja, miała dla parafian parafii centralnej, p.w. Św. Grzegorza z Nareku, znaczenie szczególne. Celebrowana była przez ks. prof. Józefa Naumowicza, w kościele sióstr wizytek, z okazji 10. rocznicy powstania Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Mimo soboty, czytania i ewangelia związane już były z przypadającym w niedziele świętem Zesłania Ducha Świętego. Mszę zaszczycił obecnością JE Edgar Ghazaryan Ambasador Republiki Armenii w Polsce.
W kazaniu ks. nawiązał do święta Pięćdziesiątnicy, kiedy to na zebranych w Jerozolimie Żydów ze wszystkich okolicznych ziem i Azji Mniejszej, zstąpił Duch Święty i wszyscy zgromadzeni rozumieli lokalną mowę w swoim ojczystym języku. Zwrócił uwagę, że było to jakby odwrócenie wcześniejszej Wieży Babel, która była symbolem zła, dążenia do doczesnych dóbr, w wyniku czego ludzie zostali ukarani poprzez zróżnicowanie języków i nie byli w stanie już się porozumieć między sobą. Ks. Naumowicz złożył wszystkim wolontariuszom i sympatykom Fundacji, życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz środowiska ormiańskiego. Po tej uroczystej mszy, przeszliśmy do Domu Spotkań z Historią, na spotkanie środowiska ormiańskiego związanego z jubileuszem 10-lecia Fundacji.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

     

      

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką, w niedzielę, 5 czerwca 2016 r. o godz. 17.00

w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po Mszy świętej jak zawsze - spotkanie przy herbacie.

Z Panem Bogiem,
ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

Informacje o Mszach św. znaleźć też można na stronie
Ordynariatu Kościoła Ormiańskokatolickiego w Polsce: www.ordynariat.ormianie

 
 

16 kwietnia, po długiej nieobecności, mszę św. w parafii ormiańskokatolickiej p.w. św. Grzegorza z Nareku w Warszawie odprawił – w kaplicy św. Barbary – nasz proboszcz, ks. Rafał Krawczyk. Ksiądz przyjechał z Armenii, gdzie aktualnie pełni posługę duszpasterską w Giumri i ormiańskokatolickich parafiach w rejonie Ashotsk, prowincji Shirak.
Ks. Rafał w swoim kazaniu nawiązał do tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego, przypomniał o 50-dniowym okresie obchodzenia tego święta, co wyróżnia obrządek ormiańskokatolicki. Zapraszał chętnych do odwiedzenia Giumri podczas wizyty Ojca Świętego Franciszka, który właśnie tam, zaproszony przez wiernych kościoła ormiańskokatolickiego, odprawi mszę świętą.
Stałym zwyczajem, po mszy spotkaliśmy się, wyjątkowo liczną grupą, przy herbacie i słodyczach.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk