default_mobilelogo

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w niedzielę, 28 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00

w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po Mszy świętej jak zawsze - spotkanie przy herbacie.

Z Panem Bogiem,
ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

harmonogram

W ostatnią niedzielę lipca ks. prof. Józef Naumowicz odprawił ormiańskokatolicką mszę św. dla parafian parafii centralnej.
W swej homilii tłumaczył nam znaczenie modlitwy Chrystusa, który oddalił się od swoich uczniów aby spędzić samotnie czas na rozmowie z Ojcem. Objaśniał, że modlitwa powinna być rozmową z Panem Bogiem a nie tylko powtarzaniem znanych formułek. Odniósł się również do dzisiejszej ewangelii głoszonej na mszy rzymskokatolickiej – ewangelii o Zacheuszu, który po spotkaniu z Chrystusem zmienił całkowicie swe życie i charakter.
Nawiązał tym do kończących się Dni Młodzieży, do wspaniałej atmosfery wpływającej na odmłodzenie wszystkich uczestników bez względu na ich wiek i odnowienie relacji z Panem Bogiem. Do idei Dni Miłosierdzia i wizerunku Chrystusa Miłosiernego, wprowadzonych w kościele katolickim przez św. Jana Pawła II, wcześniej z powodu mylnej interpretacji, m.in. przesłania św. Faustyny, przez kościół katolicki zakazanych.
Tradycyjnie po mszy, spotkaliśmy się przy herbatce i słodyczach, ustalając termin kolejnej mszy w Warszawie na 28 sierpnia.
Wcześniej, bo tradycyjnie 15 spotykamy się na  pielgrzymce w Gdańsku.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

 

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Zapraszam na Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w poniedziałek, 15 sierpnia 2016 r. o g. 14.30
w Gdańsku, w kościele śś. Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 1

przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie
w Święto Wniebowzięcia NMP.
Po Mszy św.: modlitwa przy chaczkarze oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ks. Kazimierza Filipiaka.

Jednocześnie zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w niedzielę, 31 lipca 2016 r. o godz. 17.00
w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po Mszy świętej jak zawsze - spotkanie przy herbacie.

Z Panem Bogiem,
ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

Bieżące informacje na temat Ormian przybyłych na Światowe Dni Młodzieży
znaleźć można na stronie Ordynariatu Kościoła Ormiańskokatolickiego w Polsce: www.ordynariat.ormianie.pl

10 czerwca br., wierni obrządku ormiańskokatolickiego z Warszawy, uczestniczyli we mszy św. sprawowanej przez ks. prof. Józefa Naumowicza. W kazaniu ks. prof. nawiązując do ewangelii wg św. Mateusza mówił, że dla Pana Boga wszyscy jesteśmy ważni, nawet ci najmniejsi, błądzący i zagubieni. Droga do Boga jest zawsze otwarta, jako dobry Pasterz szuka on każdej zbłąkanej owieczki i przygarnia ją do swego stada.
Ksiądz Naumowicz przypomniał również słowa Ojca Świętego, wypowiedziane podczas wizyty w Armenii, a odnoszące się do potrzeby współistnienia różnych kościołów na zasadzie wzajemnego wzbogacania, a nie wchłaniania mniejszego przez większy.
Wspomniał również postać Jadwigi Zarugiewiczowej, której ponowny pochówek miał niedawno miejsce na warszawskich Powązkach. Przypomniał symboliczną uroczystość wskazania przez nią trumny z ciałem nieznanego żołnierza poległego w walkach obrony Lwowa w 1920 r.

Ksiądz zaprosił wiernych na mszę św. odpustową 15 sierpnia do Gdańska, gdzie w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła znajduje się sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (obraz pochodzi z ormiańskiego kościoła w Stanisławowie).

Tradycyjnie spotkaliśmy się po mszy, tym razem bez herbaty i kawy z powody braku wody, ale jak zwykle mieliśmy dużo ciekawych tematów do omówienia a czereśnie i ciasteczka miały ogromne powodzenie.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

       

      

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w niedzielę, 10 lipca 2016 r. o godz. 17.00

w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po Mszy świętej jak zawsze – spotkanie przy herbacie.

Z Panem Bogiem,
ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

Informacje o Mszach św. znaleźć też można na stronie
Ordynariatu Kościoła Ormiańskokatolickiego w Polsce: www.ordynariat.ormianie