default_mobilelogo

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Zapraszam na Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w poniedziałek, 15 sierpnia 2016 r. o g. 14.30
w Gdańsku, w kościele śś. Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 1

przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie
w Święto Wniebowzięcia NMP.
Po Mszy św.: modlitwa przy chaczkarze oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ks. Kazimierza Filipiaka.

Jednocześnie zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w niedzielę, 31 lipca 2016 r. o godz. 17.00
w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po Mszy świętej jak zawsze - spotkanie przy herbacie.

Z Panem Bogiem,
ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

Bieżące informacje na temat Ormian przybyłych na Światowe Dni Młodzieży
znaleźć można na stronie Ordynariatu Kościoła Ormiańskokatolickiego w Polsce: www.ordynariat.ormianie.pl

10 czerwca br., wierni obrządku ormiańskokatolickiego z Warszawy, uczestniczyli we mszy św. sprawowanej przez ks. prof. Józefa Naumowicza. W kazaniu ks. prof. nawiązując do ewangelii wg św. Mateusza mówił, że dla Pana Boga wszyscy jesteśmy ważni, nawet ci najmniejsi, błądzący i zagubieni. Droga do Boga jest zawsze otwarta, jako dobry Pasterz szuka on każdej zbłąkanej owieczki i przygarnia ją do swego stada.
Ksiądz Naumowicz przypomniał również słowa Ojca Świętego, wypowiedziane podczas wizyty w Armenii, a odnoszące się do potrzeby współistnienia różnych kościołów na zasadzie wzajemnego wzbogacania, a nie wchłaniania mniejszego przez większy.
Wspomniał również postać Jadwigi Zarugiewiczowej, której ponowny pochówek miał niedawno miejsce na warszawskich Powązkach. Przypomniał symboliczną uroczystość wskazania przez nią trumny z ciałem nieznanego żołnierza poległego w walkach obrony Lwowa w 1920 r.

Ksiądz zaprosił wiernych na mszę św. odpustową 15 sierpnia do Gdańska, gdzie w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła znajduje się sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (obraz pochodzi z ormiańskiego kościoła w Stanisławowie).

Tradycyjnie spotkaliśmy się po mszy, tym razem bez herbaty i kawy z powody braku wody, ale jak zwykle mieliśmy dużo ciekawych tematów do omówienia a czereśnie i ciasteczka miały ogromne powodzenie.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

       

      

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w niedzielę, 10 lipca 2016 r. o godz. 17.00

w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po Mszy świętej jak zawsze – spotkanie przy herbacie.

Z Panem Bogiem,
ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

Informacje o Mszach św. znaleźć też można na stronie
Ordynariatu Kościoła Ormiańskokatolickiego w Polsce: www.ordynariat.ormianie

Msza św. w dniu 14 maja, miała dla parafian parafii centralnej, p.w. Św. Grzegorza z Nareku, znaczenie szczególne. Celebrowana była przez ks. prof. Józefa Naumowicza, w kościele sióstr wizytek, z okazji 10. rocznicy powstania Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Mimo soboty, czytania i ewangelia związane już były z przypadającym w niedziele świętem Zesłania Ducha Świętego. Mszę zaszczycił obecnością JE Edgar Ghazaryan Ambasador Republiki Armenii w Polsce.
W kazaniu ks. nawiązał do święta Pięćdziesiątnicy, kiedy to na zebranych w Jerozolimie Żydów ze wszystkich okolicznych ziem i Azji Mniejszej, zstąpił Duch Święty i wszyscy zgromadzeni rozumieli lokalną mowę w swoim ojczystym języku. Zwrócił uwagę, że było to jakby odwrócenie wcześniejszej Wieży Babel, która była symbolem zła, dążenia do doczesnych dóbr, w wyniku czego ludzie zostali ukarani poprzez zróżnicowanie języków i nie byli w stanie już się porozumieć między sobą. Ks. Naumowicz złożył wszystkim wolontariuszom i sympatykom Fundacji, życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz środowiska ormiańskiego. Po tej uroczystej mszy, przeszliśmy do Domu Spotkań z Historią, na spotkanie środowiska ormiańskiego związanego z jubileuszem 10-lecia Fundacji.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

     

      

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką, w niedzielę, 5 czerwca 2016 r. o godz. 17.00

w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po Mszy świętej jak zawsze - spotkanie przy herbacie.

Z Panem Bogiem,
ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

Informacje o Mszach św. znaleźć też można na stronie
Ordynariatu Kościoła Ormiańskokatolickiego w Polsce: www.ordynariat.ormianie