default_mobilelogo

Msza św. 28 sierpnia, w parafii p.w. św. Grzegorz z Nareku w Warszawie, miała całkiem nieoczekiwany przebieg. Tym razem, po raz pierwszy, zawiodła osoba udostępniająca klucz do kaplicy, w której odbywają się nasze msze.
Oczywiście nie zawiódł ks. prof. Józef Naumowicz. Po bezskutecznych poszukiwaniach innego miejsca na terenie parafii, odprawił mszę św. na schodach prowadzących do bocznego wejścia do kościoła. Rozstawiliśmy naczynia liturgiczne na podporze balustrady, ksiądz i ministranci przywdziali swoje szaty, a wierni, których tym razem było wyjątkowo dużo, stanęli naprzeciw prowizorycznego ołtarza.
Ks. przypomniał mszę z 15 sierpnia w Gdańsku, która była mszą odpustową co nawiązywało do przedwojennej lwowskiej tradycji. Między innymi tłumaczył zawiłości kalendarzy "słonecznego" - odnoszącego się do stałych terminów świąt, i "księżycowego" - wynikającego z wyliczenia dat świąt ruchomych. Mówił również o różnicach jakie charakteryzują kalendarz ormiański.
Ze wzruszeniem wspomniał również historyczny pogrzeb Inki, który odbył się w tym dniu, 28 sierpnia, w Gdańsku.
Po zakończeniu mszy, wystąpił p. Krzysztof Jabłonka i przedstawił relację ze swej podróży na Syberię, z której przywiózł urnę z ziemią z trzech miejsc, w których 150 lat temu walczyli i zginęli Polacy w powstaniach syberyjskich.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

    

  

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w niedzielę, 28 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00

w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po Mszy świętej jak zawsze - spotkanie przy herbacie.

Z Panem Bogiem,
ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

harmonogram

W ostatnią niedzielę lipca ks. prof. Józef Naumowicz odprawił ormiańskokatolicką mszę św. dla parafian parafii centralnej.
W swej homilii tłumaczył nam znaczenie modlitwy Chrystusa, który oddalił się od swoich uczniów aby spędzić samotnie czas na rozmowie z Ojcem. Objaśniał, że modlitwa powinna być rozmową z Panem Bogiem a nie tylko powtarzaniem znanych formułek. Odniósł się również do dzisiejszej ewangelii głoszonej na mszy rzymskokatolickiej – ewangelii o Zacheuszu, który po spotkaniu z Chrystusem zmienił całkowicie swe życie i charakter.
Nawiązał tym do kończących się Dni Młodzieży, do wspaniałej atmosfery wpływającej na odmłodzenie wszystkich uczestników bez względu na ich wiek i odnowienie relacji z Panem Bogiem. Do idei Dni Miłosierdzia i wizerunku Chrystusa Miłosiernego, wprowadzonych w kościele katolickim przez św. Jana Pawła II, wcześniej z powodu mylnej interpretacji, m.in. przesłania św. Faustyny, przez kościół katolicki zakazanych.
Tradycyjnie po mszy, spotkaliśmy się przy herbatce i słodyczach, ustalając termin kolejnej mszy w Warszawie na 28 sierpnia.
Wcześniej, bo tradycyjnie 15 spotykamy się na  pielgrzymce w Gdańsku.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

 

Գովեցեալ է Յիսու՛ս: Սիրելի Բարեկամներ,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele!

Zapraszam na Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w poniedziałek, 15 sierpnia 2016 r. o g. 14.30
w Gdańsku, w kościele śś. Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 1

przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie
w Święto Wniebowzięcia NMP.
Po Mszy św.: modlitwa przy chaczkarze oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ks. Kazimierza Filipiaka.

Jednocześnie zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką, którą odprawi ks. Józef Naumowicz

w niedzielę, 31 lipca 2016 r. o godz. 17.00
w Warszawie, w kaplicy św. Barbary, ul. Wspólna 67.

Po Mszy świętej jak zawsze - spotkanie przy herbacie.

Z Panem Bogiem,
ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Նարեկացու անուան Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա

Bieżące informacje na temat Ormian przybyłych na Światowe Dni Młodzieży
znaleźć można na stronie Ordynariatu Kościoła Ormiańskokatolickiego w Polsce: www.ordynariat.ormianie.pl

10 czerwca br., wierni obrządku ormiańskokatolickiego z Warszawy, uczestniczyli we mszy św. sprawowanej przez ks. prof. Józefa Naumowicza. W kazaniu ks. prof. nawiązując do ewangelii wg św. Mateusza mówił, że dla Pana Boga wszyscy jesteśmy ważni, nawet ci najmniejsi, błądzący i zagubieni. Droga do Boga jest zawsze otwarta, jako dobry Pasterz szuka on każdej zbłąkanej owieczki i przygarnia ją do swego stada.
Ksiądz Naumowicz przypomniał również słowa Ojca Świętego, wypowiedziane podczas wizyty w Armenii, a odnoszące się do potrzeby współistnienia różnych kościołów na zasadzie wzajemnego wzbogacania, a nie wchłaniania mniejszego przez większy.
Wspomniał również postać Jadwigi Zarugiewiczowej, której ponowny pochówek miał niedawno miejsce na warszawskich Powązkach. Przypomniał symboliczną uroczystość wskazania przez nią trumny z ciałem nieznanego żołnierza poległego w walkach obrony Lwowa w 1920 r.

Ksiądz zaprosił wiernych na mszę św. odpustową 15 sierpnia do Gdańska, gdzie w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła znajduje się sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (obraz pochodzi z ormiańskiego kościoła w Stanisławowie).

Tradycyjnie spotkaliśmy się po mszy, tym razem bez herbaty i kawy z powody braku wody, ale jak zwykle mieliśmy dużo ciekawych tematów do omówienia a czereśnie i ciasteczka miały ogromne powodzenie.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk