default_mobilelogo
Zagrożone są kościoły, klasztory i cmentarze, w sumie ok. 10 tys. chrześcijańskich obiektów ormiańskich.
W dniach 2-3 listopada w Rzymie odbyła się 33. sesja Zgromadzenia Ogólnego ICCROM*, w której uczestniczyły delegacje krajowe ze 137 państw członkowskich oraz obserwatorzy z państw pozaczłonkowskich, organizacji międzyrządowych i instytucji partnerskich.
W sesji uczestniczyli Harutyun Vanyan, przedstawiciel Ministerstwa Nauki, Kultury i Sportu Republiki Armenii oraz dyplomaci z Ambasady RA we Włoszech. Harutyun Vanyan przedstawił problemy ochrony chrześcijańskich zabytków Górskiego Karabachu oraz bieżącą politykę państwa Azerbejdżanu, mającą na celu wyeliminowanie śladów Ormian z Arcachu, niszczenie zabytków, fałszowanie tożsamości. Zagrożone są kościoły, klasztory i cmentarze, w sumie ok. 10 tys. chrześcijańskich obiektów.
W raporcie podkreślono, że ocalenie ogromnego dziedzictwa historycznego i kulturowego Armenii możliwe jest jedynie pod naciskiem międzynarodowych struktur. Zauważono, że taka sama sytuacja miała kiedyś miejsce w Nachiczewanie, gdzie niestety nie udało się uratować ormiańskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Przedstawiono konkretne fakty i liczby dotyczące przypadków wandalizmu i niszczenia zabytków już dokonanych przez Azerbejdżan, przywołano uchwały i decyzje przyjęte przez szereg międzynarodowych struktur, których Azerbejdżan - nie szanując prawa i porządku międzynarodowego - nie przestrzega.
Podczas sesji podpisano porozumienie o współpracy w ramach jednego z 4 głównych programów Międzynarodowego ICCROM: „Pierwsza pomoc i stabilizacja” dotyczące dziedzictwa kulturowego w czasach kryzysów, biorąc pod uwagę liczbę zagrożonych ormiańskich zabytków. (na podstawie Vatican News, sekcja ormiańska)
__________________________________________
ICCROM - Międzynarodowe Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (International Center for the Study of the Preserveation and Restoration of Cultural Property). Jest pozarządową międzynarodową organizacją ekspercką, która się zajmuje ochroną dziedzictwa kulturowego. ICCROM jest zarządzane przez Zgromadzenie Ogólne delegatów wszystkich krajów członkowskich. Zostatała utworzona podczas 9. Sesji UNESCO.
*

Հռոմում ICCROM-ի Գլխաւոր ասամբլեայի նստաշրջանում ներկայացուել են ԼՂ պատմամշակութային յուշարձանների պահպանութեան խնդիրները

Նստաշրջանին ԿԳՄՍՆ ներկայացուցիչ Յարութիւն Վանյանը հանդէս է եկել զեկոյցով: Նա ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի պատմամշակութային յուշարձանների պահպանութեան խնդիրները և Ադրբեջանի վարած շարունակական պետական քաղաքականութիւնը՝ հայկական հետքը Լեռնային Ղարաբաղից վերացնելու, պատմութեան և մշակոյթի յուշարձաններն աւերելու կամ ինքնութիւնը կեղծելու վերաբերեալ։