default_mobilelogo

List do Rzymian
Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech,

(Rz 8, 1–3)

Ուրեմն հիմա ոչ մի դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղողների համար։ Որովհետև Հիսուս Քրիստոսով կենարար Հոգու օրենքը մեզ ազատեց մեղքի ու մահվան օրենքից։ Այն, ինչ անհնար էր օրենքի համար, քանի որ մարմինն այն տկար էր դարձնում, Աստված հնարավոր դարձրեց՝ ուղարկելով իր Որդուն
(Պողոս Առաքեալի թուղթը հռոմեացիների 8, 1-3)

Ewangelia wg św. Mateusza
Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: «Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ew. Mt 12, 38–42)

Այդ ժամանակ դպիրենից ու փարիսեցիներից ոմանք դիմեցին Հիսուսին և ասացին."Վարդապե՛տ, ուզում ենք մի նշան տեսնել քեզնից"։ Հիսուսը պա տասխան տվեց նրանց և ասաց. "Չար ու շնացող մի սերունդ նշան է ուզում, բայց նշան չի տրվի նրան, Հովնան մարգարեի նշանից բացի։Ինչպես որ Հովնանը երեք օր ու երեք գիշեր մնաց կետի փորի մեջ, նույնպես էլ Մարդու Որդին երեք օր ու երեք գիշեր կմնա երկրի ընդերքում։ Նինվեացիները դատաստանի օրն այս սերնդի դեմ դուրս կգան և կդատապար տեն նրան,որովհետև նրանք Հովնանի քարոզչությամբ զղջացին.իսկ ահա այստեղ Հովնանից ավելի մեծը կա։ Հարավի թագուհին դատաստանի օրն այս սերնդի դեմ դուրս կգա և կդատապարտի նրան,որովհետև երկրի ծայրամասերից եկավ լսելու Սողոմոնի իմաստությունը.իսկ ահա այստեղ Սողոմո նից ավելի մեծը կա"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 12, 38-42)
»