default_mobilelogo

List św. Jakuba
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: «Usiądź na zaszczytnym miejscu!», do ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego!», to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu, które wypowiedziano nad wami? Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako przestępców.

Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż!, powiedział także: Nie zabijaj! Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa. Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem.
(Jk 2, 1–13)

Եղբայրնե՜ր իմ, աչառութեամբ մի՜ պահէք մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի՝ փառքի Տիրոջ հաւատը: Եթէ ձեր ժողովատեղին մտնի մի մարդ, որ ունենայ ոսկի մատանի եւ շքեղ զգեստներ, եւ այնտեղ մտնի նաեւ մի աղքատ՝ կեղտոտ զգեստներով, եւ դուք նայէք նրան, ով շքեղ զգեստներ ունի եւ ասէք՝ Դու նստի՜ր այստեղ, պատուոյ տեղը, իսկ աղքատին, թէ՝ Ոտքի՜ կանգնիր դու այդտեղ, կամ թէ՝ Եկ նստի՜ր իմ պատուանդանի մօտ, այդ դէպքում դուք ձեր մէջ աչառութիւն արած չէ՞ք լինի եւ չար խորհուրդների դատաւորներ չէ՞ք լինի: Լսեցէ՜ք ինձ, իմ սիրելի՜ եղբայրներ, չէ՞ որ Աստուած ընտրեց այս աշխարհի աղքատներին, որոնք հարուստ են հաւատով եւ ժառանգորդներ այն արքայութեան, որը նա խոստացաւ իրեն սիրողներին: Իսկ դուք անարգում էք աղքատներին: Հարուստները չե՞ն, որ հարստահարում են ձեզ. հէնց նրանք էլ ձեզ դատարան են քարշ տալիս: Նրանք չե՞ն, որ հայհոյում են այն բարի անունը, որով կոչուած էք դուք:
Ապա եթէ կատարէք արքայական օրէնքը Սուրբ Գրքի համաձայն, թէ՝ Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպէս ինքդ քեզ, լաւ էք անում: Իսկ եթէ աչառութիւն էք անում, մեղք էք գործում՝ դատապարտուելով օրէնքից որպէս օրինազանցներ: Նա, ով պահում է ամբողջ օրէնքը եւ միայն մէկ բանով սայ թաքում, պարտապան կը լինի ամբողջ օրէնքին. որովհետեւ նա, ով ասաց, թէ՝ Չպիտի սպանես, նաեւ ասաց, թէ՝ Եւ չպիտի շնանաս, քանզի, եթէ չսպանես, բայց շնանաս, յանցաւոր կը լինես օրէնքի առաջ: Այնպէ՜ս խօսեցէք եւ այնպէ՜ս գործեցէք, որպէս թէ ազատութեան օրէնքով էք դատուելու, քանի որ անողորմ դատաստան է լինելու նրա հանդէպ, ով ողորմած չի եղել. քանզի ողորմածութիւնը բարձրագլուխ պարծենում է դատաստանի դիմաց:
(ՀԱԿՈԲՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹՈՒՂԹԸ 2, 1-13)

Ewangelia wg św. Łukasza
Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: "Panie, otwórz nam!"; lecz On wam odpowie: "Nie wiem, skąd jesteście". Wtedy zaczniecie mówić: "Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś". Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!". Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: «Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić». Lecz On im odpowiedział: «Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą.
Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz [tylko] dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż <nadejdzie czas, gdy> powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie».
(Ew. Łk 13, 22–35)

Եվ Հիսուսը շրջում էր քաղաքներով ու գյուղերով և ուսուցանում էր։Երբ ճանապարհ էր ընկել դեպի Երուսաղեմ, մեկը նրան ասաց."Տե՛ր,սակավաթի՞վ են նրանք,որ փրկվելու են"։Եվ նա նրանց ասաց."Ջանացե՛ք մտնել նեղ դռնով. ասում եմ ձեզ,որ շատերը կուզենան մտնել,բայց չեն կարողանա։Այն բանից հետո,երբ տանտերը մտնի և դուռը փակի, դուք,դրսում կանգնած,կսկսեք դուռը բախել և ասել."Տե՛ր, տե՛ր,բա՛ց մեզ համար"
Իսկ նա պատասխանելով կասի ձեզ "Չգիտեմ,թե որտեղից եք"։Այն ժամանակ կսկսեք ասել."Մենք քո առաջ կերանք և խմեցինք,և դու հրապարակներում ուսուցանեցիր"։ Եվ տանտերը կասի. "Ասում եմ՝ չգիտեմ,թե որտեղից եք, հեռացե՛ք ինձնից դուք՝բոլոր անիրավ մշակներդ"։ Այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում,երբ տեսնեք Աբրահամին, Իսահակին,Հակոբին և բոլոր մարգարեներին Աստծու արքայության մեջ,իսկ ձեզ՝դուրս հանված։Եվ կգան մարդիկ արևելքից և արևմուտքից, հյուսիսից և հարավից ու կբազմեն Աստծու արքայության մեջ։Եվ ահա վերջինները կան,որ առաջին կդառնան,և առաջիններ,որ կլինեն վերջին"։
Նույն օրը մի քանի փարիսեցիներ մոտեցան և ասացին նրան."Վե՛ր կաց,գնա՛ այստեղից,որովհետև Հերովդեսն ուզում է քեզ սպանել"։Եվ Հիսուսը նրանց ասաց. "Գնացեք ասացե՛ք այն աղվեսին,թե ահա դևեր եմ հանում,բուժումներ եմ կատարում այսօր և վաղը,իսկ երրորդ օրը գործս կավարտեմ։ Ասե՛ք նրան,որ նույնը կլինի այսօր և վաղը, և հաջորդ օրը կշարունակեմ իմ ճանապարհը,որովհետև ընդունված չէ մարգարեին սպանել Երուսաղեմից դուրս։
"Երուսաղե՜մ, Երուսաղե՜մ,որ կոտորում էիր մարգարեներին և քարկոծում էիր քեզ մոտ ուղարկվածներին. քանի՜ անգամ կամեցա հավաքել քո որդիներին, ինչպես հավը իր ձագերին՝թևերի տակ,բայց դու չկամեցար։Ահա ձեր տունը ավերակ պիտի դառնա. բայց ասում եմ ձեզ,որ ինձ այլևս չեք տեսնի,մինչև որ չասեք՝"Օրհնյա՜լ է նա,որ գալիս է Տիրոջ անունով"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 13, 22-35)
»