default_mobilelogo

List do Hebrajczyków
I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi, a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?

(Hbr 12, 1-7)

Ուստի մենք էլ, որ մեզ շրջապատած վկաների այսքան բազմություն ունենք, դեն գցենք ամեն ծանրություն և մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը և համբերությամբ վազենք մեր առաջ դրած ասպարեզի ընթացքը, նայենք հավատի զորագլխին ու կատարողին՝ Հիսուսին, որ իր առջև դրված ուրախության փոխարեն խաչը հանձն առավ և ամոթն արհամարհելով՝ Աստծու աթոռի աջ կողմը նստեց։ Ուրեմն նրա՛ մասին մտածեցեք, ով մեղավորներից իր դեմ այսպիսի հակառակություն քաշեց, որպեսզի ձեր անձերով չհոգնեք և չթուլանաք։ Տակավին մինչև արյուն թափելու չափ պատերազմելով՝ մեղքին հակառակ չեք կանգնել։ Եվ մոռացել եք այն մխիթարությունը, որ ձեզ հետ խոսում է իբրև որդիների հետ. "Որդյա՛կ իմ, Տիրոջ խրատը մի՛ անարգիր և ոչ էլ նրանից հանդիմանված ժամանակ վհատվիր"։ Որովհետև Տերն իր սիրեցյալին խրատում է. նա ծեծում է ամեն զավակի, ում ընդունում է։ Եթե խրատին համբերեք, Աստված ձեզ հետ իբրև որդիների հետ կվարվի, որովհետև ո՞ր որդին է, որին հայրը չի խրատում։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԹՈՒՂԹԸ ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 12, 1-7)

Ewangelia wg św. Łukasza
Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: "Panie, otwórz nam!"; lecz On wam odpowie: "Nie wiem, skąd jesteście". Wtedy zaczniecie mówić: "Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś". Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!" Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

(Ew. Łk 13, 22-30)
Եվ Հիսուսը շրջում էր քաղաքներով ու գյուղերով և ուսուցանում էր։Երբ ճանապարհ էր ընկել դեպի Երուսաղեմ, մեկը նրան ասաց."Տե՛ր,սակավաթի՞վ են նրանք,որ փրկվելու են"։Եվ նա նրանց ասաց."Ջանացե՛ք մտնել նեղ դռնով. ասում եմ ձեզ,որ շատերը կուզենան մտնել,բայց չեն կարողանա։Այն բանից հետո,երբ տանտերը մտնի և դուռը փակի, դուք,դրսում կանգնած,կսկսեք դուռը բախել և ասել."Տե՛ր, տե՛ր,բա՛ց մեզ համար" Իսկ նա պատասխանելով կասի ձեզ "Չգիտեմ,թե որտեղից եք"։Այն ժամանակ կսկսեք ասել."Մենք քո առաջ կերանք և խմեցինք,և դու հրապարակներում ուսուցանեցիր"։ Եվ տանտերը կասի. "Ասում եմ՝ չգիտեմ,թե որտեղից եք, հեռացե՛ք ինձնից դուք՝բոլոր անիրավ մշակներդ"։ Այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում,երբ տեսնեք Աբրահամին, Իսահակին,Հակոբին և բոլոր մարգարեներին Աստծու արքայության մեջ,իսկ ձեզ՝դուրս հանված։Եվ կգան մարդիկ արևելքից և արևմուտքից, հյուսիսից և հարավից ու կբազմեն Աստծու արքայության մեջ։Եվ ահա վերջինները կան,որ առաջին կդառնան,և առաջիններ,որ կլինեն վերջին։"
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 13, 22-30)
»