default_mobilelogo

1 List do Koryntian
Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.

Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak poleciłem Kościołom Galacji. Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę. Kiedy zaś się zjawię, przez tych, których uznacie za godnych, poślę dar wasz z listami do Jerozolimy. A jeśli warto będzie, żebym i ja się udał, powędrują ze mną. Wstąpię do was, gdy będę wracał z Macedonii. Przez Macedonię bowiem przejdę tylko, u was zaś może zatrzymam się lub nawet przezimuję, żebyście mnie odprowadzili, dokądkolwiek wyruszę. Nie chciałbym bowiem tylko przelotnie was widzieć. Mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli. W Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy. Otwarła się bowiem wielka i obiecująca brama, a przeciwnicy są liczni. Jeśliby zaś przybył Tymoteusz, baczcie, by nie obawiając się niczego, mógł wśród was przebywać, albowiem podobnie jak ja trudzi się dla Pańskiego dzieła. Niech przeto nikt go nie lekceważy! Odprowadźcie go w pokoju, aby dotarł do mnie, gdyż czekam na niego z braćmi.
(1 Kor 15, 58 – 16, 11)

Ուրեմն, իմ սիրելի՛ եղբայրներ, եղե՛ք հաստատուն և անսասան, Տիրոջ գործի մեջ ամեն ժամ ավելի՛ առաջ գնացեք, իմացե՛ք, որ Տիրոջով ձեր աշխատանքը զուր չէ։
Սրբերի համար կատարվող հանգանակության համար արե՛ք այնպես, ինչպես որ գաղատացիների եկեղեցիներին եմ պատվիրել։Ամեն շաբաթվա առաջին օրը ձեզանից ամեն մեկը թող իր մոտ պահի այն խնայողությունը, որ հաջողվել է հավաքել, որ չլինի թե երբ գամ, հանգանակություն հավաքելն այդ ժամանակ լինի։Երբ գամ, ձեր ընտրած մարդկանց նամակներով կուղարկեմ, որ ձեր ընծան Երուսաղեմ տանեն։Եվ եթե հարկ լինի, որ ես էլ գնամ, թող ինձ հետ գան։Ձեզ մոտ կգամ, երբ Մակեդոնիայով անցնեմ, որովհետև Մակեդոնիայով եմ անցնելու։Եվ հնարավոր է, որ ձեզ մոտ մնամ կամ նույնիսկ ձմեռեմ, որպեսզի դուք ինձ ճանապարհեք, ուր որ գնալու լինեմ։Որովհետև չեմ ուզում հիմա անցորդի պես ձեզ տեսնել. միառժամանակ ձեզ մոտ մնալու հույս ունեմ, եթե Տերը թույլ տա։Բայց հիմա մնում եմ Եփեսոսում մինչև Պենտեկոստեի տոնը,որովհետև ինձ համար գործելու մեծ դուռ է բացված, և հակառակորդները շատ են։ Եթե Տիմոթեոսը գա, նայե՛ք, որ առանց վախենալու ձեզ մոտ մնա, որովհետև նա էլ Տիրոջ գործն է անում, ինչպես որ ես։ Արդ ոչ ոք թող նրան չանարգի. նրան խաղաղությամբ ճանապարհե՛ք, որ ինձ մոտ գա. եղբայրների հետ նրան եմ սպասում։

(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 15, 58 -5 16, 11)

Ewangelia wg św. Marka
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana [tajemnica]». I mówił im: «Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?

Siewca sieje słowo. A oto są ci [posiani] na drodze: u nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny».
Mówił im dalej: «Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!».
I mówił im: «Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma».
(Ew. Mk 4, 10-25)

Երբ Հիսուսն առանձին մնաց,նրանք, ովքեր նրա շուրջն էին,աշակերտների հետ հարցրին նրան այս առակի մասին։Հիսուսը նրանց ասաց."Ձեզ տրված է իմանալ Աստծու արքայության խորհուրդները,բայց նրանց համար,ովքեր դրսից են,ամեն ինչ առակներով կլինի, այնպես որ " Ինչքան էլ նայեն,չեն տեսնի, ինչքան էլ որ լսեն,չեն հասկանա... որով դարձի չեն գա,որ ներվի նրանց"։
Ապա նրանց ասաց."Այս առակը չեք հասկանում,ապա ինչպե՞ս պիտի հասկա նաք մյուս բոլոր առակները։Նա,որ սերմա նում է,Աստծու խոսքն է սերմանում։Ճանա պարհի եզրին սերմանվածները նրանք են,որոնց մեջ խոսքն է սերմանվում,բայց երբ լսում են խոսքը,գալիս է սատանան և դուրս է հանում նրանց սրտերի մեջ սեր մանված խոսքը։Ապառաժի վրա սերման վածները նրանք են,ովքեր երբ լսում են խոսքը,իսկույն ուրախությամբ ընդունում են այն,բայց քանի որ իրենց մեջ արմատ ներ չունեն,այլ որոշ ժամանակի համար են,ապա երբ խոսքի պատճառով նեղութ յուն կամ հալածանք է լինում,իսկույն գայ թակղվում են։Փշերի մեջ սերմանվածները նրանք են,ովքեր լսում են խոսքը,սակայն այս աշխարհի հոգսերն ու հարստության պատրանքները ներխուժում և խեղդում են խոսքը,և այն անպտուղ է լինում։Իսկ լավ հողի մեջ սերմանվածները նրանք են, ովքեր լսում են խոսքը,ընդունում այն և պտուղ տալիս.մեկի դիմաց՝ երեսուն,մեկի դիմաց՝ վաթսուն և մեկի դիմաց հարյուր"։
Հետո նրանց ասաց."Մի՞թե ճրագը բերվում է,որ կաթսայի կամ մահճի տակ դրվի.չէ՞ որ աշտանակի վրա է դրվում։Արդ, ծածուկ բան չկա,որ չբացահայտվի,և գաղտնի բան չի եղել,որ ի հայտ չգա։ Թե մեկը լսելու ականջ ունի,թող լսի"։ Ապա նրանց ասաց.
"Ուշադի՛ր եղեք ձեր լսածներին,լսողներիդ ավելին կտրվի.ինչ չափով,որ չափում եք, նույնով կչափվի ձեզ համար։ Ով ունի, նրան կտրվի իսկ ով չունի,նրանից կվեր վցի նաև այն, ինչ ունի"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 4, 10-25)

»