default_mobilelogo

1 List św. Piotra
Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi - aby nie mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [są zwrócone], a Jego uszy na ich prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.
Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.
(1 P 3, 10-22)

Որովհետև ով որ սիրում է կյանքը և կամենում է լավ օրեր տեսնել, թող իր լեզուն չարությունից լուռ պահի, և իր շրթունքները, որ նենգություն չխոսեն, չարից հետ քաշվի և բարին գործի, խաղաղություն փնտրի և դրան հետևի։ Որովհետև Տիրոջ աչքերն արդարների վրա են, ու նրա ականջները՝ դեպի նրանց աղոթքը, բայց Տիրոջ երեսը չարագործների դեմ է։ Եվ ո՞վ է նա, որ ձեզ կչարչարի, եթե դուք բարուն հետևող լինեք։
Բայց արդարության համար թեկուզ չարչարվեք էլ, երանելի եք։ Սակայն նրանց ահից մի՛ վախեցեք ու մի՛ շփոթվեք, այլ Տեր Աստծուն ձեր սրտի մեջ սու՛րբ պահեցեք ու միշտ պատրա՛ստ եղեք հեզութեամբ և երկյուղածությամբ պատասխան տալու ամեն մեկին, ով ձեր մեջ հույսի պատճառը հարցնի։ Եվ բարի խղճմտանք ունենաք, որպեսզի ինչի համար որ ձեզանից, իբրև չարագործներից, չարախոսեն, ամոթով մնան նրանք, ովքեր Քրիստոսով ձեր վարքը բամբասում են։ Որովհետև ավելի լավ է, եթե դա Աստծու կամքն է, բարիք գործելով չարչարվել, քան թե չարիք գործելով։ Որովհետև Քրիստոսն էլ մեկ անգամ մեղքերի համար չարչարվեց, այն Արդարը՝ անարդարների համար, որպեսզի մեզ Աստծուն մոտեցնի. թեև նա մարմնով մեռավ, բայց կենդանի եղավ հոգով, որով գնաց բանտում եղող հոգիներին էլ քարոզեց, որոնք մի ժամանակ ապստամբ էին, երբ Աստծու համբերատարությունը սպասում էր նրանց, Նոյի օրերին՝ տապանը պատրաստվելիս, որի մեջ քիչ, այսինքն՝ ութ հոգի ազատվեցին։ Դրա օրինակը, այսինքն՝ մկրտությունը, մեզ էլ հիմա փրկում է, ոչ թե մարմնի կեղտը դեն գցելով, այլ բարի խղճմտանքի վկայությունն առ Աստված, հարությամբ Հիսուս Քրիստոսի, որ երկինք է գնացել և Աստծու աջ կողմն է, որին հնազանդվեցին հրեշտակները, իշխանությունները և զորությունները։
(ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ 3, 10-22)

Ewangelia wg św. Mateusza
Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym». Gdy się przeprawiali, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, rozesłali [posłańców] po całej tamtejszej okolicy, znieśli do Niego wszystkich chorych i prosili, żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni.
(Ew. Mt 14, 23-36)
Հիսուսն իսկույն ևեթ հանձնարարեց իր աշակերտներին նավակ նստել և անցնել լճի մյուս կողմը, մինչև որ ինքը ժողովրդին արձակի։Ժողովրդին արձակելուց հետո լեռը բարձրացավ՝ առանձին աղոթք անելու։ Երբ երեկո եղավ, Հիսուսն այնտեղ մենակ էր, իսկ նավակը ցամաքից բավական հեռացել էր և ալիքներից տարուբերվում էր,որովհետև քամին դիմա ցից էր։Գիշերվա չորրորդ հերթափոխին Հիսուսը,լճի վրա քայլելով, նրանց մոտ եկավ։Երբ աշակերտները տեսան, որ քայ լում է լճի վրայով,այլայլվեցին և ասացին՝ ուրվական է, և վախից աղաղակեցին։ Հիսուսն անմիջապես խոսեց նրանց հետ և ասաց."Քաջալերվե՛ք, ե՛ս եմ, մի՛ վախեցեք"
Պետրոսը դիմեց նրան և ասաց."Տե՛ր, եթե դու ես, հրամայի՛ր ինձ ջրի վրայով քեզ մոտ գալ"։ Նա ասաց ե՛կ։ Պետրոսը, նավակից իջնելով, քայլեց ջրի վրայով և եկավ Հիսուսի մոտ։ Սակայն տեսնելով ուժեղ քամին՝ վախեցավ, և երբ սկսեց սուզվել, աղա ղակեց ու ասաց. "Տե՛ր, փրկի՛ր ինձ"։ Հիսուսը ձեռքն իսկույն երկարեց, բռնեց նրան և ասաց. "Թերահավա՛տ, ինչու՞ երկմտեցիր"։ Երբ նրանք նավակ բարձրացան, քամին հանդարտվեց։Եվ ովքեր նավակի մեջ էին, մոտեցան երկրպագեցին նրան և ասացին. "Իսկապե՛ս Աստծու Որդին ես դու"։ Ապա անցան և ցամաք ելան Գեննեսարեթում։ Երբ տեղի բնակիչները Հիսուսին ճանաչեցին, մարդիկ ուղարկեցին ամբողջ գավառով մեկ և նրա մոտ բերեցին բոլոր հիվանդներին։ Եվ նրան աղաչում էին, որ գոնե նրա հագուստի քղանցքին միայն դիպչեն, և ովքեր դիպան փրկվեցին։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 14, 23-36)

»