default_mobilelogo

List do Hebrajczyków
Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają.

(Hbr 13, 7-9)

Յիշեցէ՛ք ձեր առաջնորդներին, որոնք ձեզ Աստծու խօսքն ասացին։ Նայելով նրանց կեանքի ընթացքի վախճանին՝ հետեւո՛ղ եղէք նրանց հաւատին։ Յիսուս Քրիստոս նոյնն է երէկ, այսօր եւ յաւիտեան։ Տեսակ-տեսակ եւ օտարոտի ուսմունքների մէջ մի՛ տարուբերուէք, քանզի լաւ է շնորհո՛վ ամրացնել սիրտը եւ ոչ թէ կերակրով, որով ոչ մի օգուտ չստացան նրանք, որ այդպէս ընթացան։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԹՈՒՂԹԸ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 13, 7-9)

Ewangelia wg św. Jana
«To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
(Ew. Jana 16, 33 – 17, 8)

Այս բաներն ասացի ձեզ,որպեսզի ինձնով խաղաղություն ունենաք։ Այստեղ՝ աշխար հում,նեղություն պիտի ունենաք, սակայն քաջալերվե՛ք,որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։
Հիսուսն այս բաները խոսելուց հետո աչքե րը երկինք բարձրացրեց ու ասաց."Հա՛յր, հասել է ժամը,փառավորի՛ր քո Որդուն, որպեսզի քո Որդին էլ քեզ փառավորի։ Ինչպես որ նրան իշխանություն տվեցիր բոլոր մարդկանց վրա,որպեսզի հավիտե նական կյանք տա բոլոր նրանց,որոնց դու նրանց տվեցիր։ Այս է հավիտենական կյանքը.որ ճանաչեն քեզ իբրև միակ ճշմա րիտ Աստծու,նաև Հիսուս Քրիստոսին, որին դու ուղարկեցիր։Ես քեզ փառավորե ցի երկրի վրա.կատարեցի այն գործը, որն ինձ տվեցիր,որ անեմ։Եվ դու,Հա՛յր, այժմ փառավորի՛ր ինձ քեզ պատկանող այն փառքով,որ ունեի քեզ մոտ՝ նախքան աշխարհի ստեղծումը։Քո անունը հայտնեցի այն մարդկանց,որոնց ինձ տվեցիր աշխարհից.նրանք քոնն էին, և ինձ տվեցիր նրանց,ու նրանք քո խոսքը պահեցին։ Հիմա իմացան,որ այն ամենը, ինչ ինձ տվեցիր,ես նրանց տվեցի.նրանք ընդունեցին ու ճշմարտությամբ ճանաչեցին,որ ես քո մոտից ելա,և նրանք հավատացին,որ դու ուղարկեցիր ինձ։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 16, 33 - 17, 8)

Dzieje Apostolskie
Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.
(Dz 20, 25-32)

Եվ այժմ ահա ես գիտեմ, որ դուք բոլորդ իմ երեսն այլևս չեք տեսնի, որ ձեր մեջ շրջեցի՝ քարոզելով Աստծու արքայությունը։ Սրա համար այսօր վկայում եմ ձեզ, որ բոլորիդ արյունից անպարտ եմ։ Որովհետև ես Աստծու ողջ կամքը ձեզ հաղորդելուց հետ չքաշվեցի։ Արդ զգու՛յշ եղեք ձեր անձերի, նաև ամբողջ հոտի համար, որի մեջ Սուրբ Հոգին ձեզ վերակացու կարգեց, որպեսզի Աստծու եկեղեցին արածեցնեք, որ նա իր արյունով ստացավ։ Որովհետև ես գիտեմ, որ իմ հեռանալուց հետո ձեր մեջ հափշտակող գայլեր կգան, որոնք հոտին չեն խնայի։ Եվ հենց ձեր միջից մարդիկ վեր կկենան, որոնք սխալ բաներ կխոսեն, որպեսզի աշակերտներին իրենց հետևից քաշեն։ Դրա համար արթու՛ն կացեք՝ հիշելով, որ երեք տարի գիշեր- ցերեկ ամեն մեկիդ արտասուքով խրատելուց չդադարեցի։ Եվ հիմա ձեզ հանձնում եմ Աստծուն, եղբայրնե՛ր, ու նրա շնորհի խոսքին, որ կարող է շինություն տալ և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբվածների հետ։
(ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 20, 25-32)

Ewangelia wg św. Jana
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
(Ew. Jana 10, 11-16)

Ես եմ բարի հովիվը.բարի հովիվն իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար։ Իսկ վարձկանը,որ հովիվ չէ,և ոչխարներն էլ իրենը չեն,երբ իմանում է,որ գայլը գալիս է,թողնում է ոչխարներին ու փախչում։Եվ գայլը հափշտակում է նրանց ու ցրում, քանզի վարձկան է և ոչխարների համար հոգ չի տանում։Ես եմ բարի հովիվը.ճանա չում եմ իմ ոչխարներին և ճանաչվում նրանցից։Ինչպես Հայրն է ինձ ճանաչում, ես էլ ճանաչում եմ Հորը և իմ կյանքը կտամ իմ ոչխարների համար։ Ես այլ ոչխարներ էլ ունեմ,որոնք այս փարախից չեն.նրանց ևս պետք է այստեղ բերեմ, և իմ ձայնը պիտի լսեն,ու պիտի լինեն մեկ հոտ և մեկ հովիվ։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 10, 11-16)

»