default_mobilelogo
„Górski Karabach jest odizolowanym regionem górskim. Według najstarszych tekstów chrześcijaństwo dotarło tam za pośrednictwem świętego o imieniu Yeghishe lub Elisha. Był on jednym z uczniów Jakuba Apostoła, brata Pana. Przybył na północ dzisiejszego Azerbejdżanu, na lewy brzeg rzeki Koura, gdzie założył najstarszy kościół i matkę wszystkich kościołów na Kaukazie. Chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się następnie na resztę kraju, ale chrześcijaństwo w Górskim Karabachu zawdzięcza się głównie działaniom władcy Vatchagana Pobożnego, który wstąpił na tron w 484 roku. Vatchagan Pobożny zbudował nowe miasto. Oczyścił miejsca zajmowane przez pogańskie bożki, rozpowszechniając relikwie świętych, a w szczególności zawdzięczamy mu budowę najstarszego zabytku religijnego w Karabachu i Azerbejdżanie, jakim jest mauzoleum Grigorisa, wnuka świętego Grzegorza Oświeciciela. Stoi do dziś w Amaras. Pod Karabachem, w korytarzu laczyńskim, znajduje się również bardzo stary kościół zwany Klasztorem Jaskółki, którego najstarsze zachowane do dziś części pochodzą z IV wieku.“(...) 
zdjęcie: Klasztor Dadivank w Górskim Karabachu
Thomas Dekiere, Shutterstock
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej