default_mobilelogo
 Biskupi ormiańskokatoliccy 20 września 2021 r. spotkają się w Rzymie, by wybrać nowego patriarchę.

Synod elekcyjny, który rozpoczął się 22 czerwca w klasztorze w Bzommar w Libanie, nie przebiegł pomyślnie. Brało w nim udział 12 biskupów, w ciągu piętnastu dni żaden kandydat nie uzyskał dwóch trzecich ich głosów.

W tej sytuacji, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (Kan. 72), obrady Synodu elekcyjnego zostały przerwane, a sprawa została skierowana do Papieża:

Zebranie biskupów w Rzymie rozpoczną dwa dni rekolekcji. Następnie, począwszy od 22 września, zgromadzenie synodalne rozpocznie wybór nowego patriarchy.

Jeżeli i tym razem dojdzie do sytuacji patowej, aby zapewnić pozytywny wynik, zastosowane zostaną pewne wyjątki: patriarchą zostanie wybrany kandydat, który uzyska bezwzględną większość oddanych głosów, lub ten z dwóch kandydatów o identycznej liczbie głosów, który ma najdłuższy staż kapłański.

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej