default_mobilelogo
Procesja z relikwiami św. Grzegorza Oświeciciela
Moskwa, 7 lipca 2019 r. (TUTAJ artykuł i zdjęcia z uroczystości w Moskie)

W tym, 2019, roku - wg ormiańskiego kalendarza liturgicznego - Święto to (
Գիւտ Նշխարաց Սրբոյ Հօրն մերոյ Դրիգորի Լուսաւորչին) przypada 6 lipca.

W 2001 r. obchodzona była 1700. rocznica chrztu Armenii — pierwszego kraju, który uznał chrześcijaństwo za religię swojego narodu. Z okazji jej obchodów m. in. 18 lutego 2001 r. papież Jan Paweł II koncelebrował w Bazylice Watykańskiej Eucharystię w obrządku ormiańskim z najwyższymi przedstawicielami hierarchii Kościoła ormiańskokatolickiego. Przewodził jej ówczesny ormiański Patriarcha Nerses Piotr XIX.  Podczas liturgii Ojciec Święty wygłosił homilię oraz przekazał Patriarsze relikwię św. Grzegorza Oświeciciela (fragment czaszki), przechowywaną dotąd w Neapolu.
Prawa ręka św. Grzegorza Oświeciciela zawsze znajdowała się w Armenii, a relikwie czaszki i ciała zostały przeniesione najpierw do Bizancjum w V wieku, a następnie w VIII w. do  Neapolu do klasztoru ormiańskich sióstr.
Poprzednio, 10 listopada 2000 r. patriarsze Kościoła Apostolskiego, Karekinowi II, Ojciec Święty również przekazał relikwie Św. Grzegorza, przechowywane (wraz z narzędziami jego męczarni) przez siostry z klasztoru św. Grzegorza w Neapolu. Przez pięć stuleci te relikwie przyciągały tysiące pielgrzymów do klasztoru, kontynuując niejako misję świętego, który oddał życie Bogu.
Relikwie te są dla Ormian bezcennymi skarbami.

"Niedawno w tej Bazylice, która jest sercem chrześcijańskiego świata, z radością oddałem w braterskie dłonie Jego Świątobliwości Karekina II, Katolikosa wszystkich Ormian, cenną relikwię świętego Oświeciciela. Dziś powtórzę ten gest wobec Patriarchy Nersesa Piotra XIX. Obecność relikwii tego samego świętego w ormiańskim Kościele apostolskim i katolickim jest symbolem ścisłej jedności wiary i jedności w Chrystusie. Jestem pewien, że relikwie te, otoczone czcią całego bez wyjątku narodu ormiańskiego, przyczynią się do pogłębiania komunii, jakiej Chrystus pragnie dla swego Kościoła. W ten sposób braterstwo umocni się dzięki miłości. Nie rozdzielamy relikwii, ale dążymy do tego i o to się modlimy, aby zjednoczyli się ci, którzy je otrzymali. Oby wspólne korzenie oraz nieprzerwana historia świętych i męczenników przybliżyły waszemu narodowi nadejście dnia, w którym zazna on pełnej wspólnoty i widzialnej jedności wiary w jednego Pana." (Jan Paweł II, z homilii podczas mszy św. w bazylice Watykańskiej 18 II 2001 r.)

» artykuł o odnalezieniu relikwii         » o św. Grzegorzu Oświecicielu


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej