default_mobilelogo

W ostatnich dniach [po 20 maja 2017 r. - przyp. red.] siostry benedyktynki z klasztoru św. Józefa w Wołowie, reprezentowane przez s. Marię Trybałę, podarowały do zbiorów Fundacji siedem płócien z wizerunkami ksień lwowskich benedyktynek ormiańskich oraz płótno z wizerunkiem Matki Boskiej. Zrolowane od kilkudziesięciu lat obrazy zostały przewiezione do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod okiem Jolanty Pollesch, szefowej muzealnych konserwatorów, oraz w obecności profesorów Krzysztofa Stopki i Andrzeja A. Zięby płótna zostały rozwinięte. Obrazy wymagają specjalistycznych zabiegów konserwatorskich, ale są. Chwała Siostrom z klasztoru w Wołowie za ten dar. W letnim wydaniu Awedisu" ma ukazać się artykuł prof. Andrzeja A. Zięby, zatytułowany „Kobiety z pastorałami: historia portretów ormiańskich”. Temat bierze na swój warsztat również redaktor Maria Woś. Felieton zostanie wyemitowany w czwartek, 22 czerwca, w Polskim Radiu Wrocław w „Wieczorze z kulturą”.

R O
za: www.dziedzictwo.ormianie.pl

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej