default_mobilelogo
  
W Papieskim Kolegium Ormiańskim (Pontificio collegio armeno) w Rzymie przechowywana jest spuścizna i księgozbiór ks. dr. Grzegorza Petrowicza (1916-2004) – polskiego Ormianina, badacza dziejów Kościoła ormiańskiego. Zbiory znajdują się w mieszkaniu duchownego, w którym aktualnie umieszczono muzeum poświęcone pamięci kard. Grzegorza Piotra Agadżaniana (1895-1971) – patriarchy Kościoła ormiańskokatolickiego, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. Petrowicz urodził się na dawnych Kresach Wschodnich, w 1931 roku rozpoczął formację w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie, studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim oraz historię Kościoła ormiańskiego w Papieskim Instytucje Wschodnim. W 1948 roku obronił doktorat. W kolegium spędził ponad siedemdziesiąt lat pozostając aktywnym badaczem i wykładowcą Papieskiego Instytutu Wschodniego.
Wspomniane archiwum składa się w większości w materiałów zebranych na potrzeby pracy naukowej. Są to wypisy źródłowe z archiwów watykańskich i lwowskich, notatki, fiszki, manuskrypty rozpraw naukowych. Część z nich została wykorzystana do pisania trzyczęściowej monografii o dziejach Kościoła ormiańskiego w Polsce: L’unione degli Armeni di Polonia con la Santa Sede 1626-1686 (Roma 1950), La Chiesa armena in Polonia, parte prima: 1350-1624 (Roma 1971) oraz La Chiesa armena in Polonia e nei paesi limitrofi, parte terza: 1686-1954 (Roma 1988). Pozostałe zgromadzone źródła posłużyć miały do napisania kolejnych prac, których uczony nie zdążył ukończyć. Na uwagę zasługuje także jego korespondencja. Nadawcami listów są w większości Ormianie polscy, znajomi adresata, duchowni ormiańscy oraz uczeni podejmujący problematykę ormiańską.
Do naszych czasów zachował się również księgozbiór uczonego liczący kilkaset woluminów. Jest tam wiele cennych wydawnictw z szeroko pojętej problematyki ormiańskiej, zwłaszcza dziejów Kościoła ormiańskiego i Ormian w Polsce.
Wspomniane materiały archiwalne zostaną wykorzystane do biografii ks. Grzegorza Petrowicza, którą przygotowuje Tomasz Krzyżowski.
 (za: armenopolonia.pl)