default_mobilelogo

Droga Krzyżowa odprawiona w kościele w PANIK (prowincja Szirak), pod przewodnictwem ks. Karnika Hovsepiana.

Եկրորդ Ուրբաթը ՅԻՍՈՒՍԻ ՀԵՏ ԽԱՉԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ ՎՐԱՅ:
Աղօթք :
պատրաստութեան
 Ո՜վ աստուածային Փրկիչ, ցանկանում եմ խոնարհ սրտով մտաբերել քո դառնակսկիծ չարչարանքներն ու մահը՝ լաւ ըմբռնելու համար Խաչի վրայ քո զոհուելու իմաստը, դէպի մարդկութիւնը տածած քո անսահման սէրհ, բայց, յատկապես, մեր մեղքերի վատութիւնն ու ծանրութիւնը, որոնք Գողգոթայի արիւնոտ ճանապարհին քո կրած տառապանքների պատճառ եղան. Ամէն։ 

   zdjęcia i informacje: FB ks. Karnika Hovsepiana,    

 ERYWAŃ, Droga Krzyżowa w kaplicy pw. św. Grzegorza z Nareku, pod przewodnictwem ks. Mashdotsa Zahteriana

    

   

zdjęcia: FB ks. Mashdotsa Zahteriana