default_mobilelogo
 
       
ECZMIADZYN – Spotkanie z biskupami w Pałacu Apostolskim

      

       
ECZMIADZYN – Udział w Boskiej Liturgii w katedrze Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego

ECZMIADZYN – Podpisanie Wspólnej Deklaracji w Pałacu Apostolskim.

   

     
Modlitwa w klasztorze Chor Wirap.

    
ERYWAŃ – Ceremonia pożegnania na lotnisku Zwartnoc.
  
zdjęcia: Internet
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej