default_mobilelogo
 
  

fot. Romana Obrocka   

Przyjazd do Wrocławia księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego zazwyczaj jest wyczekiwany przez dolnośląską społeczność ormiańską i ich sympatyków. Tak też było 21 lutego, kiedy Ksiądz przybył do gościnnego kościoła Bożego Ciała, aby odprawić wielkopostną Mszę św. Mimo spóźnienia spowodowanego awarią samochodu na trasie, licznie zgromadzeni wierni w modlitewnym skupieniu wytrwale oczekiwali na swego Duszpasterza.
Czytania na drugą niedzielę Wielkiego Postu według kalendarza Kościoła ormiańskokatolickiego: Drugi List do Koryntian (2 Kor 6, 1–18). Drugi List do Koryntian jest jednym z najbardziej osobistych pism Pawła. O życiu i psychologii Apostoła dowiadujemy się właśnie najwięcej z tego listu. Nigdzie też nie broni Paweł z podobnym zapałem swej apostolskiej godności, nigdzie nie ukazuje się tak jak w tym liście, pasterzem dusz ludzkich. (cyt. za Biblią Tysiąclecia).
Ewangelia według św. Łukasza (Ew. Łk 15, 11–32) o Bożym Przebaczeniu w przypowieści o Synu Marnotrawnym.
Muzyczna oprawa Mszy należała do Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej oraz braci Sayeghów. Wrocławscy Madrygaliści wykonali pieśni wielkopostne, a Aram i Georg – muzykę liturgiczną.
Msza była sprawowana w intencji Ś.P. Rodziców Marie Sanosian i Georga Sayegha, w szóstą rocznice śmierci Ojca.

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, przygotowaliśmy – w porozumieniu z ks. Rafałem Krawczykiem, delegatem Ordynariatu Ormiańskokatolickiego Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej ds. organizacji ŚDM w Polsce – i rozkolportowali podczas Mszy drukowaną informację o dobroczynnej akcji „Bilet dla brata i siostry z Armenii”. Jako apel do wiernych akcja jest szeroko kolportowana, aby ormiańskiej młodzieży z ubogich środowisk umożliwić uczestnictwo w ŚDM.
A po Mszy – tradycyjne już spotkanie w salce na plebanii, gdzie rozmowom serdecznym nie było końca…
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zapowiedział kolejny przyjazd do Wrocławia w dniu 10 kwietnia, kiedy odprawi Mszę św. w intencji Ofiar Ludobójstwa 1915 roku.

RO