default_mobilelogo

IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Rządcy

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę Rządcy według kalendarza Kościoła ormiańskiego, a przed "półpościem" (Միջինք)  przypadającym w środę po tej niedzieli, we Wrocławiu została odprawiona Msza św. prze ks. Józefa Naumowicza, w asyście ks. Marcina Kołodzieja i o. Marka Miławickiego, którzy po Mszy wygłosili nauki w ramach Rekolekcji Wielkopostnych.

Msz św. sprawowana była w intencji śp. Rodziców Ary Sayegha oraz śp. księdza Yezniga Zeghchaniana, który tydzień temu zginął w wypadku w Aleppo.

W kazaniu podczas mszy św. ks. Naumowicz wyjaśniał jaka jest symbolika poszczególnych niedziel wielkopostnych, czytań z Ewangelii na te niedziele niezmiennych każdego roku w Kościele ormiańskim i jakie są różnice w przeżywaniu tego czasu przez wiernych obrządku łacińskiego i ormiańskiego.

Wielki Post w Kościołach wschodnich, również w Kościele ormiańskim, zaczyna się w niedzielę (Dobrego Życia) przed środą popielcową według kalendarza Kościoła łacińskiego. Jest to niedziela, w której przypomina się życie człowieka w Raju. Refleksja ma skłaniać do odnowienia i pogłębienia wiary. Druga wielkopostna niedziela (Wygnania) – przypomina o wygnaniu człowieka z Raju. Przypomina o tym, że człowiek utracił bliskość z Panem Bogiem, i że potrzebny jest Zbawiciel, bo człowiek sam nie jest w stanie wrócić do Raju. Następna niedziela (Marnotrawnego Syna) pokazuje w jaki sposób człowiek może do Boga wrócić. Rozważania tej trzeciej niedzieli opierają się na tekście Ewangelii o synu marnotrawnym. Dzisiejsza niedziela – czwarta – to Niedziela Rządcy. To jest bardzo trudna Ewangelia – mówił ks. Naumowicz – bo w przypowieści pochwala się nieuczciwego rządcę. Ale nie za nieuczciwość, tylko że myślał o swej przyszłości.

Kapłan podkreślił również znaczenie najbliższej środy, która dla Ormian jest dniem radosnego świętowania połowy Wielkiego Postu. Nie jest to święto religijne, a stara ormiańska tradycja. Natomiast kolejna niedziela – piąta, Niedziela Sędziego – mówić będzie o wartości modlitwy, o wypraszaniu łask u Boga. Te kolejne niedziele, aż do Niedzieli Palmowej, kiedy kończy się Wielki Post, a zaczyna Wielki Tydzień, pokazują nam drogę powrotu do Raj.

W kazaniu ks. Naumowicza wyraźnie wybrzmiały różnice w przeżywaniu wielkopostnego czasu w Kościele Wschodnim, w tym ormiańskim i Zachodnim. Myśl wiernych Kościoła ormiańskiego nakierowana jest raczej na poszukiwanie drogi i jej praktykowanie prowadzącej do Zbawienia. Podczas gdy wierni Kościoła łacińskiego w czasie Postu większy nacisk kładą na rozpamiętywanie Męki Pańskiej.

Pragnienie zbawienia i jak je osiągnąć było przedmiotem dwóch konferencji wielkopostnych wygłoszonych po mszy św. przez ks. Marcina Kołodzieja i ojca Marka Miławickiego.

Tym razem nie było ormiańskiej oprawy muzycznej, podobnie jak niektórych uroczystych obrzędów liturgicznej celebry, bo w Wielkim Poście msza św. jest skromna, ulega wyciszeniu. Łacińskie pieśni wielkopostne wykonali Wrocławscy Madrygaliści pod dyrekcją Haliny Zwiercan. Przy ołtarzu posługiwali kleryk Narek Mkrtchyan, Ara i Aram Sayegh i Jakub Szyszko.

tekst i zdjęcia: Romana Obrocka