default_mobilelogo

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski po wręczeniu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie fotografii przedstawiającej abpa Józefa Teodorowicza, podczas spotkania przedstawicieli Ormian z prezydentem 29 marca 2017 r.
Fot. Krzysztof Sitkowski, Kancelaria Prezydenta RP

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zakończył pracę jako proboszcz ormiańskokatolickiej parafii z siedzibą w Gliwicach.
Poza kościołem Trójcy Świętej w Gliwicach sprawował liturgię ormiańskokatolicką w innych ośrodkach na terenie swej parafii południowej, m.in w kościele Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w kościele oo. dominikanów lub kościele Bożego Ciała we Wrocławiu, a także na terenie całej Polski.
 
W duszpasterstwie ormiańskim był zaangażowany od 16 lat. Najpierw, po odbyciu studiów i formacji w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie, w 2001 r. został mianowany przez ówczesnego ordynariusza wiernych obrządku ormiańskiego, kardynała Józefa Glempa, duszpasterzem Ormian w archidiecezji krakowskiej, w latach 2002–2009 był duszpasterzem Ormian w Polsce południowej, a od 1 grudnia 2009 r., po utworzeniu trzech parafii omiańskokatolickich w Polsce, został proboszczem parafii południowej pw. św. Grzegorza Oświeciciela z siedzibą w Gliwicach.
To jeden z najbardziej cenionych i zasłużonych przedstawicieli i reprezentantów Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce. Niestrudzony popularyzator wiedzy o historii i kulturze Ormian oraz o obrządku ormiańskim i jego dziejach w naszym kraju. Inicjator zbliżenia między środowiskami tzw. starej i nowej emigracji ormiańskiej. Orędownik sprawy upamiętnienia ofiar ludobójstwa Ormian.
Poza tym jest znany z żywej działalności publicystycznej, także z szerokiej aktywności społecznej, przede wszystkim w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach (jak bardzo kocha to, co robi, pokazuje chociażby jego blog czy jego profil na Facebooku) i z kultywowania pamięci o Kresach. Zasłużył się również jako działacz opozycyjny w PRL, potem jako uczestnik i organizator wielu konwojów humanitarnych, m.in. do krajów byłej Jugosławii, Czeczenii, Albanii, Ukrainy itd. Otrzymał wiele nagród, orderów i odznaczeń, m.in. Krzyż Wolności i Solidarności, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Order Uśmiechu.
Ze względów zdrowotnych, a także ze względu na konieczność większego zaangażowania w Fundacji im. Brata Alberta oraz w prace w swej rodzimej archidiecezji krakowskiej, złożył rezygnację z funkcji proboszcza obrządku ormiańskiego. Kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup warszawski, który jest ordynariuszem dla Katolików Obrządku Wschodniego Pozbawionych Ordynariusza Własnego Obrządku, przyjął rezygnację 18 października 2017 r. W dekrecie zwalniającym z funkcji proboszcza kardynał napisał: „Pragnę z serca podziękować Księdzu za cały trud związany z wypełnianiem zadań proboszczowskich. Mam nadzieję, że w miarę możliwości będzie Ksiądz nadal służył środowisku Ormian w Polsce”.
Taką gorącą wdzięczność wyraża także całe środowisko ormiańskie w Polsce, licząc zarazem na dalsze zaangażowanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w sprawy ormiańskie i duszpasterstwo ormiańskokatolickie w Polsce. 
ks. Józef Naumowicz
za: AWEDIS 33/2017