default_mobilelogo

W Gdańsku w niedziele 26 maja w kościele pw. św. Piotra i Pawła, ks. prof. Józef Naumowicz odprawił mszę św. w obrządku ormiańskim przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie. Msza ta wpisała się w program uroczystości odpustowych w 82. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu.

"Niezwykły relikwiarz w Gdańsku – malutka chusteczka, którą w XVIII wieku ocierano łzy płynące z oczu Maryi na Jej cudownym obrazie w ormiańskim kościele w Stanisławowie na Pokuciu (w relikwiarzu jest niewidoczna, owinięta inną tkaniną). W dniu odpustu MB Łaskawej, 26 maja 2019, po każdej Mszy wierni mogli otrzymać indywidualne błogosławieństwo tą relikwią. Mogli też zobaczyć ornat, który nosił kard. Hlond podczas koronacji cudownego obrazu w Stanisławowie w maju 1937 r. (w uroczystościach wziął udział m.in. o. Maksymilian Kolbe – zob. fotorelację [dostępna na FB ks. Naumowicza - red.]). Gdy Ormianie musieli opuścić Stanisławów w 1946 r., wzięli ze sobą cudowny obraz MB Łaskawej – Ormiańskiej, który ostatecznie znalazł swoje sanktuarium w Gdańsku."
(tekst i zdjęcia za FB ks. prof. Józefa Naumowicza)