default_mobilelogo

10 czerwca br., wierni obrządku ormiańskokatolickiego z Warszawy, uczestniczyli we mszy św. sprawowanej przez ks. prof. Józefa Naumowicza. W kazaniu ks. prof. nawiązując do ewangelii wg św. Mateusza mówił, że dla Pana Boga wszyscy jesteśmy ważni, nawet ci najmniejsi, błądzący i zagubieni. Droga do Boga jest zawsze otwarta, jako dobry Pasterz szuka on każdej zbłąkanej owieczki i przygarnia ją do swego stada.
Ksiądz Naumowicz przypomniał również słowa Ojca Świętego, wypowiedziane podczas wizyty w Armenii, a odnoszące się do potrzeby współistnienia różnych kościołów na zasadzie wzajemnego wzbogacania, a nie wchłaniania mniejszego przez większy.
Wspomniał również postać Jadwigi Zarugiewiczowej, której ponowny pochówek miał niedawno miejsce na warszawskich Powązkach. Przypomniał symboliczną uroczystość wskazania przez nią trumny z ciałem nieznanego żołnierza poległego w walkach obrony Lwowa w 1920 r.

Ksiądz zaprosił wiernych na mszę św. odpustową 15 sierpnia do Gdańska, gdzie w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła znajduje się sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (obraz pochodzi z ormiańskiego kościoła w Stanisławowie).

Tradycyjnie spotkaliśmy się po mszy, tym razem bez herbaty i kawy z powody braku wody, ale jak zwykle mieliśmy dużo ciekawych tematów do omówienia a czereśnie i ciasteczka miały ogromne powodzenie.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk