default_mobilelogo
WATYKAN

„SPES NON CONFUNDIT” (NADZIEJA ZAWIEŚĆ NIE MOŻE)

9 maja, w dzień Wniebowstąpienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, papież Franciszek o godzinie 17:30 podczas Nieszporów w Bazylice św. Piotra przewodniczył odczytaniu i wręczeniu Bulli Jubileuszowej zwołującej Rok Święty 2025.

Uroczystość rozpoczęła się w przedsionku bazyliki św. Piotra w Watykanie, przed jej Drzwiami Świętymi, otwieranymi na każdy kolejny Jubileusz. Papież Franciszek wręczył bullę zwołującą Jubileusz 2025 archiprezbiterom czterech bazylik papieskich, kilku przedstawicielom Kościoła powszechnego z różnych stron świata i dziekanowi protonotariuszy apostolskich (prał. Leonardo Sapienza), który następnie odczytał najistotniejsze fragmenty tego dokumentu.
Bulla papieska to dokument z pieczęcią papieża, a zatem po przywileju najbardziej autorytatywny i uroczysty spośród dokumentów biskupa Rzymu. Termin ten wywodzi się od łacińskiego bulla, który oznaczał ołowianą pieczęć zawieszoną na dokumencie, a dopiero od około XIV wieku był stosowany do dokumentów opatrzonych taką pieczęcią. Użycie ołowianej pieczęci jest udokumentowane w przypadku papieży od VI wieku. W przypadku dokumentów o szczególnym znaczeniu zamiast ołowiu stosowano złoto.
Bulla jest dokumentem urzędowym, który oprócz wskazania daty rozpoczęcia i zakończenia Roku Świętego oraz sposobu jego przeprowadzenia, podaje tematykę Jubileuszu i warunki, na jakich jest on ogłoszony przez Papieża. Składa się z 25 punktów, zawiera modlitwy i apele w intencji więźniów, chorych, ubogich i młodych. Tematem przewodnim, który wybrano na Jubileusz Zwyczajny 2025 są słowa: „Pielgrzymi nadziei”. [TUTAJ więcej]
Bieżący rok jest Rokiem Modlitwy przed Jubileuszem 2025, ogłoszonym przez papieża w styczniu.
O planowanych terminach głównych wydarzeń Roku Jubileuszowego 2025 można dowiedzieć się z oficjalnej strony tego wydarzenia:  https://www.iubilaeum2025.va/pl.html (wersja w j. polskim; dostępna w 7 językach). 

«Թող Յոբելեանը բոլորի համար ըլլայ յոյսը վերակենդանացնելու հնարաւորութիւն» Ֆրանչիսկոս Պապ
Հրատարակում ու յանձնում 2025ի Սուրբ Տարուան «Spes non confundit» Յոբելենական Կոնդակին։Արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Սուրբ Պետրոս տաճարի Նախագաւիթին մէջ Սուրբ Դռան առջեւ.
2025ի Յոբելենական տարւոյն համար Ֆրանչիսկոս Պապը յոյս կը հայցէ, աշխարհի մը մէջ, որ յատկանշուած է զէնքերու շառաչիւնով, մահով, կործանումներով ու մերձաւորի նկատմամբ ատելութեամբ, անօթութեամբ ու «բնապահպանական պարտքով», ինչպէս նաեւ ծնունդներու պակասով։ Յոյսն է բալասանը` զոր Սրբազան Պապը կ՛ուզէ տարածել «բռնութեան դաժանութեամբ» ճնշուած կամ աղքատութեան ծայրայեղ աճի թիրախ մարդկութեան վէրքերուն վրայ: (...)

» cały artykuł w j. ormiańskim