default_mobilelogo

2 List do Tymoteusza
Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem - a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
(2 Tym 3, 10-15)

Բայց դու հետևեցիր իմ ուսուցումին, վարմունքին, մտադրությանը, հավատին, հմաբերատարությանը, սիրուն, համբերությանը, հալածանքներին, չարչարանքներին, ինչպես որ ինձ պատահեցին Անտիոքում, Իկոնիոնում և Լյուստրիայում։ Ինչպիսի՜ հալածանքների համբերեցի, և բոլորից ինձ Տերն ազատեց։ Եվ բոլորը, ովքեր կամենում են աստվածապաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսով, հալածանք պիտի կրեն։ Բայց չար ու խաբեբա մարդիկ չարության մեջ առաջ կգնան՝ մոլորեցնելով ու մոլորվելով։ Բայց դու հաստատու՛ն մնա այն բաների մեջ, որ սովորեցիր ու հավատացիր՝ իմանալով, թե ումի՛ց սովորեցիր, և որ մանկությունիցդ սուրբ գրքերը գիտես, որոնք կարող են քեզ իմաստուն դարձնել՝ փրկության համար այն հավատի միջոցով, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ 3, 10-15)

Ewangelia wg św. Łukasza
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał». Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».
(
Ew. Łk 10, 16-20)

Ով ձեզ լսում է,ինձ է լսում,և ով ինձ է մերժում,ինձ ուղարկողին է մերժում,և ով ինձ է լսում,լսում է նրան,ով ինձ ուղարկեց։ 
Յոթանասուներկուսը վերադարձան խնդությամբ և ասացին."Տե՛ր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով"։ Եվ նրանց ասաց."Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս,ինչպես փայլակը։Ահա ձեզ իշխանություն տվեցի իշխելու օձերի,կարիճների և թշնամու ամբողջ զորության վրա։Եվ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու։Բայց մի՛ ուրախացեք այն բանի համար,որ դևերը ձեզ հնազանդվում են,այլ ուրախացե՛ք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 10, 16-20)
»