default_mobilelogo

19.01.2017, wywiad ks. Tadeusza Isakowiacza-Zaleskiego dla PAP z okazji jutrzejszej 650. rocznicy przywileju króla Kazimierza Wielkiego dla Ormian polskich i związanych z nią uroczystości w Krakowie.

Polska ma piękną tradycję tolerancji wobec innych narodów; Królestwo Polskie było schronieniem dla przedstawicieli wielu nacji, dziś możemy się odwoływać do tej pięknej, polskiej tradycji – mówi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Ormianin, kapłan obrządku ormiańskiego.

» cały wywiad

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej