default_mobilelogo

Urodzony w Kutach
Ks. Samuel Manugiewicz
Տէր Սամուէլ վրդ. Մանուկեվիչ
18.05.1871–28.12.1956

Kapłan ormiańskokatolicki od 1895,
wikary katedralny we Lwowie, notariusz kurii arcybiskupiej,
proboszcz parafii ormiańskokatolickiej w Tyśmienicy i w Kutach od 1917,
senator II Rzeczypospolitej Polskiej od 1928,
kanonik honorowy i dziekan w Kutach od 1933,
burmistrz Kut od 1938.

Patriota i społecznik. Zasłużony dla rozwoju miasta jako letniska.
Prezes miejscowego Towarzystwa Gospodarczego i Związku Rolników,
wiceprezes Czytelni Polskiej. Propagator spółdzielczości.

W czasie kampanii wrześniowej 1939 organizował pomoc dla żołnierzy
i cywilów udających się na emigrację. W czasie eksterminacji ludności
żydowskiej dokonywanej w 1942 roku przez niemieckich okupantów
ukrywał Żydów. Chronił polskie i ormiańskie rodziny w okresie prześladowań
i mordów dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1944 r.

Po wojnie nie opuścił ukochanych Kut. Posługę duszpasterską,
w konspiracji, pełnił do śmierci.

W hołdzie – potomkowie od Jakóba Manugiewicza w 60. rocznicę śmierci.

Oborniki Śląskie, 28.12.2016

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej