default_mobilelogo
 
Panik (Armenia)  Panik (Armenia)  Lanjik (Armenia)   Quamishi (Al-Kamiszli; Syria)  

Odmawiać różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa. (św. Jan Paweł II)
Մարիամի հետ՝ աղօթել Քրիստոսին (Սբ. Յովհաննէս Պօղոս Բ.) 

Maj w Kościele katolickim jest miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Przez cały miesiąc odprawiane są nabożeństwa majowe, które są najbardziej popularną formą czci Matki Bożej w tym czasie. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. 

W katolickim Kościele, również w Armenii, w maju odbywają się nabożeństwa i procesje poświęcone Najświętszej Marii Pannie, codzienną modlitwą różańcową, litanią poświęconą Maryi, a także pieśniami Jej poświęconymi.  W ormiańskim Kościele nie ma tradycji oddzielnego "miesiąca różańcowego" (w łacińskim - październik).
Nabożeństwo majowe znane było na Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstał pomysł, aby miesiąc ten poświęcić Maryi.

Modlitwa do Matki Bożej:

ՈՎ ԱՆԱՐԱՏ ՄԱՅՐ, ԱՂՈԹԻՐ ՄԵԶ ՀԱՄԱՐ
Ո'վ Մարիամ, Մայր...գիտենք, որ Դու ամբողջությամբ ազատ ես մեղքից, որը մեծապես մխիթարում է մեզ։ Գիտենք, որ չարը ոչ մի իշխանություն չունի Քեզ վրա և լցվում ենք հույսով ու զորությամբ մեր ամենօրյա պայքարում, որովհետև Հիսուս, խաչի վրա մեռնելուց առաջ, Քեզ տվեց մեզ` որպես Մայր։ Եվ մենք, թեև մեղավորներ ենք, բայց Քո զավակներն ենք։ Ոգեշնչված այս հույսով` աղոթում ենք և խնդրում մայրական պաշտպանությունդ...Թող Աստծո սիրո ուժը, որ Քեզ մաքուր պահեց նախնական մեղքից, Քո բարեխօսությամբ Հայաստան աշխարհն ազատի բոլոր թշնամիներից, հոգեկան և նյութական բոլոր տեսակի ստրկություններից...
Ո'վ Անարատ Մայր, աղոթի'ր մեզ համար...Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej