default_mobilelogo
RZYM

Pod przewodnictwem Wielce Błogosławionego Rafała Piotra (Rafael Bedros) XXI katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików, w dniach 26 - 29 lutego 2024 r. w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie odbyło się doroczne spotkanie synodalne  biskupów ormiańskokatolickich eparchii z całego świata. 
Biskupi wyrazili swoje zaniepokojenie obecną ciężką sytuacją na Bliskim Wchodzie – w Ziemi Świętej, Armenii i Górskim Karabachu (Arcachu). Program obrad synodu obejmował przede wszystkim ocenę ogólnej sytuacji i potrzeb ormiańskiego Kościoła katolickiego oraz problematykę i zadania jego eparchii (diecezji) na świecie, omawiano niezbędne działania w celu ożywienia Kościoła. Na podsumowanie obrad przyjęto m.in. następujące postanowienia: włączenie wiernych świeckich w działania na rzecz ożywienia Kościoła; w związku z emigracją Ormian do różnych, nieraz odległych, krajów, utworzenie nowych struktur kościelnych i prawnych dla zaspokojenia potrzeb – duchowych, edukacyjnych -  diaspor (wybrano duchownych za to odpowiedzialnych).

Kolejne spotkanie synodalne ustalono na 7-11 października 2025 r., na zakończenie którego, 12 października, zaplanowano  uroczystą liturgię, podczas której zostanie pobłogosławiony Myron, olej Krzyżma Świętego. Poprzednia taka uroczystość miała miejsce 8 września 2019 r. w klasztorze w Bzommar (Liban), siedzibie Patriarchatu.

Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Եպիսկոպոսաց սիւնհոդոսին Հաղորդագրութիւնը
Աշխարհի չորս ծագերէն հաւաքուած՝ Հայ Կաթողիկէ զանազան Թեմերու Առաջնորդները, Հռոմի Քահանայապետական Լեւոնեան Հայ Վարժարանէն ներս, 26 Փետրուարէն մինչեւ 29 Փետրուար 2024, ընթացք տուին Սիւնհոդոսական իրենց տարեկան ընդհանուր ժողովին, ուր՝ մղուած Եկեղեցւոյ ընդհանուր բարիքէն, անոնք առին կարեւոր որոշումներ եւ կատարեցին անհրաժեշտ ընտրութիւններ՝ աշխուժացնելու համար Հայ Կաթողիկէ Նուիրապետութիւնը եւ անոր կենսական կառոյցները: (...)

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej