default_mobilelogo
WATYKAN
  „Jesteście świadkami światła Chrystusa, które św. Grzegorz Oświeciciel przyniósł narodowi ormiańskiemu”.
26 lutego 2024 r. w Rzymie, w przeddzień wspomnienia św. Grzegorza z Nareku (w kościele łacińskim) nastąpiło otwarcie Synodu biskupów ormiańskich, pod przewodnictwem Patriarchy Rafała Piotra XXI Minassiana.
W środę 28 lutego 2024 r. rano Jego Świątobliwość Papież Franciszek przyjął w sali Pawła VI w Watykanie katolikosa Rafała Piotra XX, Patriarchę Cylicji dla Ormian katolików oraz pozostałych członków Synodu Ormiańskokatolickiego Kościoła Patriarchalnego, przebywających obecnie w Rzymie.
Początkiem spotkania było spotkanie prywatne Patriarchy z Franciszkiem. Następnie papież przywitał wszystkich i wygłosił przemówienie – z powodu przeziębienia zostało ono odczytane w jego imieniu przez ks. Filippa Ciampanelliego z sekretariatu stanu.

W przemówieniu m.in. zauważył, iż jedną z podstawowych odpowiedzialności synodu stanowi wybranie przyszłych biskupów dla Kościoła. Podkreślał, aby wystrzegać się przy tym kumoterstwa i unikać kandydatur karierowiczów.
Dziękował ormiańskim biskupom za ich obecność i służbę. Przed udzieleniem błogosławieństwa, papież Franciszek zakończył swoje przemówienie skierowane do Ojców Synodu Kościoła Ormiańskiego modlitwą zaczerpniętą z modlitewnika Z wiarą wyznaję” św. Nersesa Sznorhali (patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego.)
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej