default_mobilelogo


Z OGROMNYM BÓLEM I GŁĘBOKIM ŻALEM INFORMUJEMY,
 ŻE DZIŚ RANO, 9 STYCZNIA 2024 r.,
PO CIĘŻKIEJ CHOROBIE, PRZEGRANEJ WALCE Z NOWOTWOREM

ZMARŁ NASZ WIELOLETNI DUSZPASTERZ I PRZYJACIEL

KS. WARDAPET TADEUSZ ISAKOWICZ-ZALESKI
(7.09.1956 – 9.01.2024) 

Był polskim Ormianinem, duszpasterzem Ormian, duszpasterzem osób niepełnosprawnych,
prezesem Fundacji im. Brata Alberta, 
działaczem społecznym,
wieloletnim uczestnikiem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL,
pisarzem, poetą i publicystą.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju.

Աստուած հոգին լուսաւորէ։ 
իշատակն Արդարոց Օրհնութեամբ Եղիցի


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej