default_mobilelogo

Katolikos patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Rafał Piotr XXI Minassian skierował przesłanie do duchownych i wiernych Kościoła, żyjących w Armenii i w diasporze, z okazji Nowego Roku, który zbiega się ze świętem nadania Imienia Jezus ( Տօն Տնօրէնութեան եւ Անուան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի) i Światowym Dniem Pokoju.
Mówi w przesłaniu, że witamy kolejny rok z nadzieją i modląc się o to, by był to rok pełen pozytywnych wydarzeń, odnowionej aktywności, o zdrowie. By można wznieść się ponad własny egoizm, zapomnieć o nienawiści, strachu, czy chęci zemsty. By szerzyć miłość w rodzinach i w społeczeństwie.
Witamy ten rok z gorąca modlitwą i z nadzieją na nowe doświadczenia Bożego Miłosierdzia i Łaski. W Imię Jezusa niech Nowy Rok wzbudzi w nas miłość, przebaczenie i wzmocni ducha pojednania.
Patriarcha mówi w przesłaniu, że egoizm, nienawiść i strach niepokoi, myśląc o zniszczonym Libanie, zagrożonej Armenii, zranionym Wschodzie i innych krajach, które cierpią z powodu wojen, zniszczeń, zbrodni, a także kryzysów narodowych, gospodarczych i politycznych.
Na koniec zaapelował o trwanie w duchu patriotyzmu i człowieczeństwa - pozostając temu wiernymi, będziemy godni uczestniczyć w ustanawianiu i umacnianiu pokoju na świecie – udzielił patriarszego błogosławieństwa.

*

Ն.Ա.Գ.Տ.Տ. Ռաֆայէլ-Պետրոս ԻԱ. Մինասեան Կաթողիկոս-Պատրիարքի Ամանորեան ուղերձը
2024-ի ընթացքին կ’ակնկալենք եւ կ’աղօթենք, որ նախ՝ մենք մեզ վերականգնենք եւ կատարենք ճիշդ գնահատանքը մեր անձին: Ապա՝ երանի՜, եթէ մոռնանք ատելութիւնն ու քինախնդրութիւնը, ինչպէս նաեւ երանի՜, եթէ սէր տարածենք մեր ընտանիքներուն եւ հասարակութիւններուն մէջ: 
(...)

» artykuł w j. ormiańskim (Vatican News, 1.01.2024)

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej