default_mobilelogo

Msza św. w parafii Centralnej sprawowana była 17 grudnia w kaplicy Matki Bożej przy ul. Łazienkowskiej, przez ks. Józefa Naumowicza. We mszy uczestniczyli klerycy z II. roku Seminarium Duchownego, koledzy z roku Elizeusza - jednego z kleryków ormiańskich studiujących w Polsce. Część z seminaryjnych gości brało czynny udział we mszy - obsługiwali keszoce (okrągłe wachlarze z dzwonkami), oraz zasłaniali i odsłaniali zasłonę. Jeden z kleryków przeczytał również czytanie.
Wraz z klerykami przybył ksiądz prefekt, który asystował ks. Józefowi podczas odprawiania mszy św., a także rozdawał komunię św. W homilii ks. J. Naumowicz tłumaczył różnice i podobieństwa między mszą w obrządku łacińskim a ormiańskim, przybliżył również historię magów, umownie znanych jako Trzej Królowie.
Poza stałymi uczestnikami warszawskich mszy ormiańskokatolickich, było tym razem sporo gości, agapa była gwarna, z dużą ilością słodkości!

mot

   

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej