default_mobilelogo
"Potrzebujemy nowej ewangelizacji, ale
nie nowej Ewangelii"
"Miłosierdzie Boże jest bezwarunkowe, ale nie bez konsekwencji, musi zmienić życie."
Udostępniamy fragmenty (tłumaczenie) I. adwentowego rozważania kard. Raniero Cantalamessa, Kaznodziei Domu Papieskiego, wygłoszonego w sali Pawła VI dla Papieża i Kurii Rzymskiej

Kard. Cantalamessa: trzeba otrząsnąć świat z zaślepienia i wskazać Jezusa

W tym roku przewidziano tylko dwa rozważania. Kaznodzieja postanowił je poświęcić dwóm postaciom, które towarzyszą nam w liturgii ostatnich dni Adwentu: Janowi Chrzcicielowi i Maryi (...)
„Jan Paweł II scharakteryzował nową ewangelizację jako ewangelizację nową w zapale, nową w metodach i nową w wyrazie. Jan Chrzciciel jest naszym mistrzem przede wszystkim w pierwszej z tych trzech rzeczy - w żarliwości”. (...)
Kard. Cantalamessa zauważył, że rozważając prorocką misję Jana Chrzciciela, trzeba przyjmować całe jego proroctwo o Jezusie. Nie tylko aspekt negatywny, że gładzi On grzechy świata, ale również to, że chrzci w Duchu Świętym. Zauważył, że w niektórych epokach za bardzo akcentowano w chrześcijaństwie jedynie wyzwolenie od grzechu, a za mało uwagi poświęcano działaniu Ducha Świętego i Jego charyzmatom. (...)
Jan wzywa do nawrócenia, aby mogło przyjść Królestwo Boże, a Jezus – dlatego, że przybliżyło się Królestwo Boże. (...) Jezus nie czeka, aż grzesznicy zmienią swoje życie, aby ich przyjąć; przyjmuje ich, a to prowadzi grzeszników do zmiany życia. 

Kard. Cantalamessa: niech poprowadzi nas Maryja, Ta, która uwierzyła
W ostatnich dniach Adwentu to Maryja prowadzi nas za rękę i pomaga nam wejść w tajemnicę Bożego Narodzenia (...)

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej