default_mobilelogo(artykuł prof. Andrzeja Pisowicza, „Awedis” nr 57, s. 10)KOMENTARZ | Tytuł bogatego w szczegóły artykułu ks. Marcina Kołodzieja

„Patriarcha piękny i wdzięczny” („Awedis” nr 56, s. 11) wymaga komentarza
językowego dotyczącego końcowego wyrazu „wdzięczny”. (...)

(cały artykuł - po kliknięciu - obok.)
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej