default_mobilelogo
Światowy Dzień Pokoju – został ustanowiony z inicjatywy francuskiego filozofa, podróżnika i humanisty Raoula Follereau przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967, skierowanym nie tylko do wiernych Kościoła katolickiego, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Obchodzony jest 1 stycznia.
14 grudnia 2023 r. opublikowano, podpisane 8 grudnia 2023 r. w Watykanie, orędzie papieża Franciszka na 57. Światowy Dzień Pokoju, który obchodzony będzie 1 stycznia 2024 r..
Temat tegorocznego orędzia brzmi: "Sztuczna inteligencja i pokój".
A zaczyna się Orędzie tak: 
Na początku Nowego Roku, czasu łaski, który Pan daje każdemu z nas, chciałbym zwrócić się do Ludu Bożego, narodów, głów państw i rządów, przedstawicieli różnych religii i społeczeństwa obywatelskiego oraz wszystkich mężczyzn i kobiet naszych czasów, aby złożyć najlepsze życzenia pokoju.
1. Postęp nauki i technologii jako droga do pokoju. Pismo Święte zaświadcza, że Bóg dał ludziom swego Ducha, aby posiadali „mądrość, rozum, wiedzę i znajomość wszelkiego rzemiosła” (Wj 35, 31). Rozum jest wyrazem godności nadanej nam przez Stwórcę, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26) i umożliwił nam odpowiadanie na Jego miłość poprzez wolność i poznanie. Nauka i technologia w szczególny sposób ukazują tę fundamentalnie relacyjną właściwość ludzkiego rozumu: są one niezwykłymi wytworami jego potencjału twórczego. (...)

«Արհեստական բանականութիւնն ու խաղաղութիւնը». Ֆրանչիսկոս Պապին Խաղաղութեան Համաշխարհային Օրուայ պատգամը
«Ալկորիթմերը չեն կրնար սահմանել մարդկային իրաւունքները, կարելի չէ մէկդի դնել հիմնական արժէքներ` ինչպէս կարեկցութիւնը, ողորմութիւնը ու ներումը եւ վերացնել կարելիութիւնը, որ անձ մը կարող ըլլայ իր ետին թողուլ անցեալը» կը գրէ Նորին Սրբութիւնը շեշտը դնելով մարդ անհատի արժանապատւութեան յարգանքի վրայ։

 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej