default_mobilelogo
Patriarchat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego  opracował kolejny kalendarz liturgiczny - na rok 2024. Właśnie dostaliśmy go dzięki uprzejmości i życzliwości ks. prał. Karnika Youssefa Hovsepiana, obecnie pracującego w północno-wschodniej Syrii. 
BARDZO DZIĘKUJĘMY, DEAR MONSIGNOR! 
Kalendarz zawiera - oprócz kalendarium wszystkich miesięcy - wiele innych informacji: modlitwy, wykaz ważniejszych świąt na każdy miesiąc, informacje i dane adresowe eparchii (diecezji) i placówek misyjnych Kościoła ormiańskokatolickiego na świecie.
Na okładce kalendarza umieszczono portret Św. Nersesa Sznorhali (Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178), patriarchy ormiańskiego – teologa, wielkiego chrześcijańskiego pisarza i poety, Świętego apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich. Pod koniec kwietnia 2021 r. znalazł się na liście Rady Wykonawczej Organizacji Narodów Zjednoczonych Agencji ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 60. wielkich postaci, które obchodzą ważne rocznice w latach 2022-2023. 
Synod Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w sierpniu 2022 r. ustanowił - by uczcić 850. rocznicę Jego śmierci -  rok 2023 rokiem św. Nersesa Sznorhali.
» TUTAJ kalendarz w formacie PDF (w j. ormiańskim),
(a także
 w zakładce: nasz kościół/Kalendarze i mszaliki ormiańskie)


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej