default_mobilelogo

Do niedzieli 26 listopada trwa Red Week, inicjatywa promowana przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, mająca na celu zwrócenie uwagi na współczesne prześladowania chrześcijan. W wielu krajach kościoły, pomniki i budynki publiczne oświetla się na czerwono, aby przypomnieć o braku wolności religijnej i jej skutkach w wielu regionach świata.

Akcja organizowana jest w ramach tzw. Czerwonego Tygodnia, który w praktyce rozciąga się na cały rok, uświadamiając opinii publicznej brak wolności religijnej w wielu krajach świata. W krwi męczenników od lat „zanurza się” rzymskie Koloseum, Fontanna di Trevi, paryska bazylika Sacré-Coeur czy słynna statua Zbawiciela w Rio de Janeiro. W ubiegłym roku do akcji po raz pierwszy włączyła się Polska.
Z analizy, jaką co dwa lata przygotowuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wynika, że wolność religijna jest naruszana w co trzecim kraju na świecie. „W 61 krajach dochodzi do prześladowań i dyskryminacji. Krwawe prześladowania mamy w 28 krajach, z czego 13 jest w Afryce” – zauważa ks. dr Andrzej Paś, dyrektor regionalnego biura PKWP we Wrocławiu. 

Poprzez podświetlenie na czerwono Dworca Głównego PKP we Wrocławiu (gdzie na co dzień mieści się regionalne biuro Stowarzyszenia) polska oficjalnie dołączyła do tegorocznej inicjatywy. Solidarność z prześladowanymi w sobotę potwierdziło sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

«Տառապող եկեղեցւոյ օգնութիւն» հաստատութեան Կարմիր շաբաթը
«Տառապող եկեղեցւոյ օգնութիւն» քահանայապետական իրաւունքով բարեսիրական հաստատութեան նախաձեռնութեամբ կարմիր լոյսով կը լուսաւորուին աշխարհի մէջ տարբեր պալատներ, եկեղեցիներ ի զօրակցութիւն կրօնքի պատկանելիութեան պատճառաւ հալածանքի թիրախ անձերուն

» artykuł w j. ormiańskim (Vatican News, 22 XI 2023 r)

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej