default_mobilelogo
INNE
Krzyż ustawiono 9 maja 2017 r. na jednym ze wzgórz w pobliżu wsi Dashkend niedaleko Stepanakertu, dla upamiętnienia żołnierzy poległych za wyzwolenie i obronę Arcachu (Górskiego Karabachu). Był drugim co do wysokości w Europie, widoczny ze wszystkich stron stolicy Arcachu. Miał specjalne oświetlenie, dzięki czemu był widoczny nawet w nocy.
Po agresji we wrześniu 2023 r. i całkowitym wyludnieniu Arcachu, Azerbejdżan w dalszym ciągu niszczy ormiańskie kulturowe dziedzictwo chrześcijańskie.
Azerowie zniszczył ten 50-metrowy, iluminowany Krzyż, co było ciosem nie tylko w wartość kulturową, ale także dla całej chrześcijańskiej społeczność ormiańskiej. Informację o tym podała witryna monitorująca dziedzictwo kulturowe Górskiego Karabachu: monumentwatch.org 19 listopada 2023 r. 
9 maja 2017 r. - montaż świetlistego Krzyża na wzgórzu w pobliżu Stefanakertu  ku pamięci żołnierzy poległych w obronie Arcachu.   Film (nakręcony 29 września 2023 r.), na którym widać Krzyż po zburzeniu... 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej