default_mobilelogo

W tym roku, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, niedziela 19 listopada jest Pierwszą Niedzielą Postu przed Bożym Narodzeniem (Pięćdziesiątnicy Bożonarodzeniowej) - Araczin Kiraki Hisnakac - Ա. Կիրակի Յիսնակաց. 

Jest to okres przygotowań do Bożego Narodzenia i Epifanii. Według obrządku ormiańskiego okres ten trwa 50 dni,  rozpoczyna się w niedzielę po 15 listopada i kończy 5 stycznia.  

we wtorek, 21 listopada, obchodzone jest przez wszystkie Kościoły chrześcijańskie, Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny - Yncajumn Syrpo Kusin Mariamu Astwacacni - Ընծայումն Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw. (...)  (więcej TUTAJ)

 Եկեղեցական Գիտելիքներ Առաջին Շաբաթ Յիսնակաց (19-26 Նոյեմբեր 2023)
Երեքշաբթի օր տօնն է «Աստուածածնայ Ընծայումին», որ կը յիշատակէ Մարիամի նուիրումը տաճարին, որպէս անդրանիկ զաւակ իր ծնողքին, Յովակիմի եւ Աննայի, իր ծննդենէն 75 օր վերջ, ինչպէս որ կը հրամայէր Տիրոջ օրէնքը։

» cały artykuł o świętach i wspomnieniach przypadających w pierwszym tygodniu Pięćdziesiątnicy (w j. ormiańskim)

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej