default_mobilelogo
ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI
 
19 LISTOPADA 2023, NIEDZIELA, Ew. Łk 11, 5-8
PRZYJACIEL NIE W CZAS PRZYCHODZĄCY*
Przed przybyciem przyjaciela, który domagał się mojej duszy - on jest niebiańskim wśród bytów niebiańskich, on mnie poprowadzi do nieba,
on jest Twoim przyjacielem, dobry ze swej natury, ale go znienawidziłem przez miłość Złego - u progu światła mojej jutrzenki przychodzę z duszą w ciemnościach.
Daj mi, w miejsce trzech chlebów wyznanie Trójcy w osobach i Twe Ciało niebiańskie, dzięki któremu poznaliśmy trzy Hipostazy.
Bo zaiste, pośród mych dobrych czynów nie mam nic, by położyć przed przyjacielem dobra, ale tylko wiarę w Twą łaskę i ostatni podarunek - wiatyk życia.
Gdy więc zjawię się przychodząc z błaganiem nie w porę, nie mów mi, że drzwi są zamknięte i  że dzieci spoczęły w łóżku - dusze niewinne już odpoczywają.
Nie mów, że to niemożliwe, bo oznaczałoby to, że Ty nie chcesz; jeśli zaś Ty czegoś w pełni pragniesz, to już sprawa zupełnie spełniona.
Ale spraw, bym Ci się naprzykrzał - wedle przypowieści - dla otrzymania tego, o co proszę, nie w imię utraconej miłości, ale z powodu krzyków mojego naprzykrzania się.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej