default_mobilelogo
ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

8 KWIETNIA 2023, sobota, Ew. Mt 28, 1-8

ZMARTWYCHWSTANIE*
ilustracja: strona Vatican News

Ty, którego o świcie opłakiwały kobiety niosące [do grobu aromaty], spraw, aby moje serce także wylewało palące łzy z powodu Twojej gorejącej miłości
i dzięki dobrej nowinie, którą Serafin głosił z wysokiej skały, spraw, obym usłyszał dźwięk trąby, która w dniu ostatecznym głosić będzie Zmartwychwstanie.

Zmartwychwstałeś z nowego i dziewiczego grobu w ciele wziętym z Dziewicy i stałeś się dla nas początkiem życia i pierworodnym spośród umarłych.
Racz mnie, którego związał mój nieprzyjaciel więzami występku w mim ciele, uwolnić znowu, jak to uczyniłeś z duszami przebywającymi w więzieniu.
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178). Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej