default_mobilelogo
 
  i po. Zdjęcia: Marek Kubicki
 
Przed odnowieniem napisów,   
W Ryczeniu osoba abpa Józefa Teofila Teodorowicza, ostatniego arcybiskupa ormiańskokatolickiego na terenach Rzeczypospolitej, jest upamiętniona wyjątkowo. W kościelnej galerii wybitnych kaznodziejów znajduje się jego portret pędzla miejscowego artysty Tomasza Wojnowskiego, zaś przed kościołem stoi obelisk poświęcony arcybiskupowi, dłuta ryczeńskiego kamieniarza Jacka Tańskiego - ufundowany przez mieszkańców, poświęcony 26 października 2008 r.
Po 14 latach, które upłynęły od poświęcenia pomnika wyblakła złota farba pokrywająca napisy. Przed zbliżająca się w grudniu tradycyjną już kolejną Mszą św. w intencji Arcybiskupa i górników, litery zostały odnowione i zabezpieczone, czym zajął się Marek Kubicki, nasz - Polskich Ormian - przyjaciel (ryczenianin z urodzenia i wyboru, jak się podpisuje).
Ryczeń, pow. górowski, województwo dolnośląskie.

 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej