default_mobilelogo

16 lipca 2021 został opublikowany najnowszy Mały Rocznik Statystyczny 2021 GUS (Główny Urząd Statystyczny). przedstawia dane zgodnie ze stanem na koniec 2020 roku.
Jak podaje, na koniec 2020 r. w Polsce było 38 mln 265 tys. stałych mieszkańców. Nie są tu zaliczani imigranci przebywający w Polsce czasowo, natomiast zaliczani są stali mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą (bez względu na okres ich czasowego przebywania lub nieobecności).
Według tej publikacji, do Kościoła rzymskokatolickiego należy w Polsce 32 mln 440 tys. 722 wiernych - liczbę tą Rocznik utożsamia z terminem "ochrzczeni".
Publikacja prezentuje także najnowsze dane liczbowe na temat innych Kościołów i związków wyznaniowych.
W tym podaje też, że  Kościół ormiański (obrządek ormiański Kościoła katolickiego) ma 670 wiernych, dwóch duchownych i trzy parafie. 
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej