default_mobilelogo

21 LIPCA 2021, ŚRODA, ew. Mt 18, 15-22

PRZEBACZYĆ*
Kiedy Skała1 Ciebie zapytała, ile razy winien on przebaczyć swojemu bratu, Ty nie rzekłeś "Siedem razy", ale "Czterysta dziewięćdziesiąt razy".2
A w tej liczbie zawarte są lata naszego życia na tym padole: siedem okresów naszego krótkotrwałego życia, bowiem w czasie tego całego czasu, gdy przebywamy w ciele, mamy żałującemu przebaczyć.
A wiec, choć ja jestem zarówno ostatni w przebaczaniu winowajcy z powodu chorobliwej natury mej duszy, jak i z powodu niedoskonałości w czynieniu dobrze,
to jednak niech się we mnie dopełni, dzięki Tobie, słowo Twego Przykazania, które mi nałożyłeś: racz mi przebaczyć moje winy, moje względem Ciebie długi, które są bardziej liczne niż piasek morski.
Oby prawo siedemdziesięciu razy nie było we mnie, biedaku, dostosowane do mojej miary, ale niech Twoje Prawo mnie wzmacnia wedle Twego miłosierdzia, które nie zna liczby.  
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
św. Nerses Sznorhali (Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.
1 Piotr; 2 Nerses nie podaje "siedemdziesiąt siedem", jak w Ewangelii, ale "czterysta dziewięćdziesiąt", czyli 7 razy 70.


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej