default_mobilelogo

Historyczna Armenia była wielkim krajem, którego terytoria położone były między Morzem Czarnym i Kaspijskim na północy, a jeziorami Wan i Urmia na południu. Symbolem jej świetności była i jest góra Ararat (orm. Masis), na której po potopie osiadła arka Noego (Rdz 8, 4). Obecnie góra ta znajduje się na terenie Turcji, a ziemie dawnej Armenii podzielone są pomiędzy Iran, Azerbejdżan i Turcję. Z mocno okrojonym w stosunku do ziem historycznych terytorium, Armenia odzyskała niepodległość dopiero w 1991 roku. Zamieszkuje ją obecnie ok. 3,5 mln ludności, z czego ok. 180 tys. to Ormianie Katolicy. Dzieje tego dumnego narodu oddaje także historia Kościoła, który przez wieki przechował ormiański język, tradycje i kulturę. (...)
Apostoł Jezusa Chrystusa
Juda Tadeusz (hebr. Jehudah - chwała Jahwe, godny czci, gr. Iudas) był dziesiątym z dwunastu uczniów Jezusa (Por. Mt 10, 3; Mk 3, 18). Określany początkowo jako Juda Apostoł z czasem otrzymał przydomek Tadeusz (Tadeusz to aram. tadda – odważny). Hegezyp, który żył w II wieku, podaje, że Apostoł, gdy przystąpił do grona Dwunastu był żonaty i pochodził z miasta Edessa (dziś Urfa/Şanlıurfa w Turcji), które leży na ziemiach armeńsko-syryjskich. Posiadał dzieci. Według Euzebiusza z Cezarei to właśnie dlatego podejrzliwy Domicjan, nakazał sprowadzić do Rzymu wnuki św. Judy, bojąc się, że jako „krewni” Chrystusa mogą chcieć sięgnąć po władzę cesarską. Upewniwszy się jednak, że nie mają oni takich zamiarów, odesłał ich do domu. (...)
*
Ukazał się kolejny podwójny numer "Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego" (nr 104/105), a w nim m.in. ciekawe referaty z konferencji naukowej "Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie Armenii i Królestwie Cypru", która odbyła się w dniach 27-28 maja 2017 r.
Prezentowany artykuł (autorstwa Marty Kowalczyk) również pochodzi z tej publikacji.

» cały artykuł  "Juda Tadeusz – duchowy ojciec Armenii" (PDF)                » cały Biuletyn (PDF)

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej