default_mobilelogo
 
22 czerwca 2021 r. rozpoczął prace Synod Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w klasztorze w Bzommar, którego celem jest wybór następcy śp. Katolikosa Krikora Bedrosa XX - Patriarchy ormiańskiego Kościoła katolickiego.
Obrady, którym przewodniczy arcybiskup Bedros Miriatian, administrator Kościoła patriarchalnego nadal trwają. 
Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich określa termin, w jakim powinien zostać wybrany nowy Patriarcha:
"Kan. 72 (...) § 2. Jeśli wybór nie zostanie dokonany w ciągu piętnastu dni liczonych od rozpoczęcia Synodu Biskupów Kościoła patriarchalnego, sprawa zostaje przekazana Biskupowi Rzymskiemu." 
Ponieważ w określonym wyżej terminie nie dokonano wyboru, Patriarchat wydał w związku z tym w dniu dzisiejszym oświadczenie mówiące o istniejącej sytuacji.
Poinformuje opinie publiczna o kolejnych krokach.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej